Overview

IFS posiada rozległą wiedzę na temat sektora energetyki, użyteczności publicznej i górnictwa. W niezależnych rankingach jesteśmy uznawani za wiodącego, globalnego dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw. Oferujemy rozwiązania dla:

  • Przemysłu papierniczego i metalurgicznego
  • Górnictwa i branży usług okołogórniczych
  • Sektora ropy i gazu 
  • Portów i terminali przeładunkowych
  • Producentów energii
  • Sektora telekomunikacji
  • Sektora przesyłu i dystrybucji energii
  • Branży wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Nasi eksperci pracują na sukces naszych klientów. Dzięki najlepszym w swojej klasie rozwiązaniom i wiedzy branżowej, IFS przygotowuje przedsiębiorstwa na przyszłe wyzwania.

Jacopa customer testimonial video

 

Wytwarzanie energii elektrycznej

Pierwsze oprogramowanie IFS było przeznaczone dla elektrowni jądrowej; klient obecnie wycofuje zakład z eksploatacji. Niezależnie od sposobu wytwarzania energii, zapewniamy możliwości zarządzania złożonymi składnikami majątku i łańcuchem wartości w całym cyklu życia zakładów.

Wytwarzanie energii elektrycznej

Telekomunikacja

Nowe standardy technologiczne, takie jak sieci 5G, będą wymagać zintegrowanego oprogramowania biznesowego pozwalającego na zapanowanie nad licznymi wymaganiami i wyzwaniami. Rozproszone zarządzanie zasobami takiego inteligentnego, zintegrowanego środowiska staje się bardziej złożonym procesem.

Telekomunikacja

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Celem rozwiązania IFS jest zapewnienie funkcjonalności zarządzania złożonymi aktywami sieci przesyłowych, optymalnego zarządzania wydajnością aktywów, spełnienie wszystkich celów budżetowych i kosztowych organizacji w zakresie utrzymania technicznego infrastruktury, i wreszcie optymalizacja procesów świadczenia usług i poprawa poziomu zadowolenia klientów.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Sektor ropy i gazu

IFS Applications w sektorze ropy i gazu jako rozwiązanie ukierunkowane na projekty, zapewniające pełny przegląd i przejrzystość procesów. Planowanie utrzymania aktywów z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń surowcowych, zakładowych, BHP i HR jest procesem złożonym, który można jednak usprawnić dzięki wbudowanej funkcji optymalizacji.

Sektor ropy i gazu

Górnictwo i usługi okołogórnicze

Autonomiczna flota pojazdów pracująca niestrudzenie przy wydobyciu surowca to wciąż rozwiązanie przyszłości. Jednakże znaczenie technologii internetu rzeczy i narzędzi do zarządzania składnikami majątku będzie nieustannie rosło. Najważniejszą kwestią pozostaje poprawa niezawodności i wydajności aktywów.

Górnictwo i usługi okołogórnicze

Porty i terminale przeładunkowe

Przy rosnącej automatyzacji procesów operacyjnych portów i terminali przeładunkowych, rolą oprogramowania EAM jest zapewnienie dostępności wszystkich zasobów fizycznych, wysokiej wydajności i minimalizacji przestojów. IFS Applications i IFS EAM pozwala na poprawę dostępności i wydajności składników majątku.

Porty i terminale przeładunkowe

Przemysł papierniczy i metalurgiczny

Zakłady przemysłowe, takie jak papiernie, huty i przedsiębiorstwa metalurgiczne mają zazwyczaj zautomatyzowane linie produkcyjne, a wysokie nakłady kapitałowe na instalacje i urządzenia oraz ogromne inwestycje w infrastrukturę wymagają doskonałego systemu utrzymania ruchu. Dostępność, kontrola kosztów i realizacja projektów są podstawowym warunkiem rentowności w tym kapitałochłonnym sektorze.

Przemysł papierniczy i metalurgiczny

Wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków

W mocno regulowanym sektorze, zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków wymaga zaawansowanej funkcjonalności i integracji z rozwiązaniami geoprzestrzennymi zapewniającymi wizualizację topografii sieci. Infrastruktura często podlega modernizacji, wymianie lub rozbudowie, co wymaga efektywnego zarządzania w całym cyklu życia projektów i składników majątku.

Wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS