Zarządzanie portami i terminalami przeładunkowymi

W skali globalnej powstaje coraz więcej nowych portów, a przypływające do niech statki są coraz większe. Wymogiem koniecznym jest optymalizacja kompleksowej obsługi tych statków, ponieważ armatorzy i operatorzy logistyczni decydują się na rozładunek w najbardziej wydajnym porcie.

Automatyzacja portów rośnie, a ich majątek stanowi połączenie wielu różnych elementów infrastruktury: mosty, tory kolejowe, jezdnie, dźwigi nabrzeżne, wozy bramowe i wahadłowe oraz parki logistyczne z urządzeniami chłodniczymi do przechowywania towarów.

To wszystko sprawia, że rola oprogramowania EAM do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, polegająca na zapewnieniu dostępności wszystkich zasobów fizycznych, wysokiej wydajności i minimalizacji przestojów, staje się jeszcze bardziej krytyczna.

  • Możliwość zarządzania różnymi złożonymi rodzajami aktywów, w tym płynna integracja GIS.
  • Jedno zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością, BHP i ochroną środowiska, ryzykiem i incydentami bezpieczeństwa.
  • Rozwiązanie do fakturowania oraz integracja systemu operacyjnego do zarządzania dostarczanymi usługami.

Mapa rozwiązania

Mapa rozwiązania

Customer Quote

Port of Duqm

"IFS and their partner team [demonstrated]:

  • a strong sharing of minds, and a common ambition to realize a mutual successful journey
  • exceptional industry expertise
  • customer testimonies
  • their ability to meet our needs.

They will play a pivotal role in scaling our operations and realizing our strategic objectives."

Reggy Vermeulen
Chief Executive Officer
Port of Duqm

Press Release