Enterprise software fit for the Engineering, Construction and Infrastructure

Niezależnie od profilu działalności firmy — opartej na projektowaniu, budowie, naprawach bądź utylizacji środków trwałych, świadczeniu usług serwisowych i zarządzania obiektami, a także na zarządzaniu cyklem majątku — IFS oferuje doskonałe rozwiązanie. Firma IFS specjalizuje się zarówno w rozwiązaniach do zarządzania projektami, jak i zarządzania cyklem życia majątku.

Multiplex obtains global consistency with IFS

 

Podwykonawcy z branży projektowej (EPCI)

Firma IFS zapewnia zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia majątku zarówno na etapie jego powstawania jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie obejmuje wiele typów składników majątku, takich jak m.in.: infrastruktura, przemysł naftowy i gazowy, energetyka, usługi użyteczności publicznej, górnictwo, zakłady i instalacje przemysłowe.

Podwykonawcy z branży projektowej (EPCI)

Sektor stoczniowy i górnictwo morskie

Firma IFS zapewnia zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw umożliwiające zarządzanie cyklem życia statków oraz infrastruktury stoczniowej zarówno na etapie ich powstawania, jak i obsługi serwisowej. To rozwiązanie jest stosowane do wielu typów statków, takich jak m.in. okręty czy jednostki wykorzystywane w sektorze ropy i gazu. To rozwiązanie jest również wykorzystywane w wielu portach w r

Sektor stoczniowy i górnictwo morskie

Film: Znaczenie zintegrowanego oprogramowania dla branży konstrukcyjno-budowlanej

 

Kenny Ingram, ekspert z firmy IFS, wyjaśnia, skąd w firmach zaangażowanych w projektowanie, wykonawstwo i wytwarzanie złożonych składników majątku oraz infrastruktury bierze się konieczność posiadania zintegrowanego oprogramowania do obsługi budowy w celu lepszego zarządzania czasem, pieniędzmi, kosztami i ryzykiem.