SYSTEM ERP DLA FIRM Z SEKTORA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII: GDY LICZY SIĘ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

System IFS Applications dla sektora zaawansowanych technologii jest wykorzystywany przez wytwórców części oryginalnych (OEM), w usługach produkcyjnych sprzętu elektronicznego (EMS), przez dostawców i dystrybutorów w branży sprzętu elektronicznego i półprzewodników w złożonych środowiskach produkcyjnych opartych na zleceniach lub działających w trybie mieszanym. System wspomaga zarządzanie całym cyklem życia produktów, aktywów i usług przy pełnej integracji z zarządzaniem finansami i zasobami ludzkimi. Wbudowane narzędzia ułatwiają zapewnienie jakości i śladowanie, a unikalny moduł Eco Footprint Management pozwala na działanie zgodnie z przepisami i nakazami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

  • Idealny do zapewniania zgodności z dyrektywami WEEE, RoHS i REACH.
  • Ułatwia zapewnienie zgodności działalności producentów wyrobów medycznych z przepisami FDA.
  • Funkcja kontroli eksportu w przypadku produktów podwójnego zastosowania regulowana przez rządy na całym świecie.
  • Funkcja śladowania podczas całego cyklu życia produktu.

FIRMA IFS JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ OPROGRAMOWANIA DLA SEKTORA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Firma IFS pomaga organizacjom z branży zaawansowanych technologii czerpać korzyści w obliczu zmieniających się realiów biznesu poprzez:

  • Znajomość branży
  • Elastyczne oprogramowanie
  • Globalny zasięg firmy

Branża technologii zaawansowanych – film

 

BEIJER ELECTRONICS OPTYMALIZUJE ŁAŃCUCH DOSTAW DZIĘKI SYSTEMOWI IFS APPLICATIONS

Podczas gdy wiele firm traci siły na walkę ze standaryzacją transakcji podstawowych i dopasowywaniem działań globalnych, firma Beijer Electronics już to osiągnęła. Firma wdrożyła usprawnione procesy optymalizujące działanie łańcucha dostaw. Firma Beijer Electronics postawiła na system IFS Applications, czyniąc go kluczowym sposobem i narzędziem zapewniającym konkurencyjność oraz usprawniającym wydajność działań firmowych.

Beijer Electronics optymalizuje łańcuch dostaw dzięki systemowi IFS Applications

NEC Public Business wzmacnia łańcuch dostaw

Firma NEC Public Business chciała scentralizować operacje w ramach globalnego łańcucha dostaw i ustandaryzować procesy biznesowe poprzez połączenie działów sprzedaży z zakładami produkcyjnymi. Firma chciała również zastąpić różne systemy pojedynczą platformą do zarządzania przedsiębiorstwem, by wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną.

NEC strengthens its supply chain with a centralized IFS solution

BRANŻA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

System IFS Applications dla branży zaawansowanych technologii jest przeznaczony dla średnich i dużych firm zajmujących się produkcją na zamówienie lub produkcją mieszaną, również w środowiskach wieloodziałowych, wielojęzykowych i wielowalutowych. IFS Applications dla branży zaawansowanych technologii, użyty jako odrębne, zintegrowane z korporacyjnym systemem przedsiębiorstwa rozwiązanie lub jako część kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications, jest sposobem na wprowadzenie zmian w produkcji poprzez nowe produkty, usługi i kanały wsparcia.

Użytkownicy systemu IFS Applications mogą korzystać z funkcjonalności obsługujących zaopatrzenie, planowanie, harmonogramowanie oraz dystrybucję, a także zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), łańcuch dostaw, usługi posprzedażne i inne.

IFS Projekty są centralnym nośnikiem informacji o kosztach i przychodach przedsięwzięć, organizując pracę firmy projektowej. Produkcja zorientowana projektowo pozwala na lepsze zarządzanie czasem i pełną kontrolę kosztów, jak również ciągłe zarządzanie przedsięwzięciem od fazy konstrukcyjnej po serwisową. Dzięki spójnemu zarządzaniu danymi również w fazie posprzedażnej system IFS rozszerza obszar objęty zintegrowanym systemem zarządzania w firmach zarządzających aktywami i serwisem posprzedażnym.

Moduły IFS Zarządzanie Dokumentacją i IFS Zarządzanie Jakością mogą funkcjonować jako niezależne rozwiązania.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Zasoby — zaawansowane technologie produkcyjne

Pobierz

Opis wdrożenia: Firma QuadTech wdraża system IFS Applications w ciągu 10 miesięcy!

Firma QuadTech, Inc., światowy lider przodujący w innowacji w zakresie uznanej technologii sterowania prasami, używa systemu IFS Applications do realizacji kompleksowych procesów w trybie projektowania na zamówienie (ETO) dla firm na całym świecie. "System IFS jest bardzo intuicyjny. Kiedy na przykład ma się wątpliwości, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, niezależnie od miejsca w systemi

Więcej informacji znajdziesz w tym opisie wdrożenia

WYBÓR OPROGRAMOWANIA DLA BRANŻY ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII I PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to jedno z głównych narzędzi, z których korzystają nowoczesne firmy produkcyjne. Umożliwia ono wykorzystywanie okazji wynikających z pomyślnego realizowania nowych wyzwań.

Pobierz Whitepaper