System ERP firmy IFS dla branży motoryzacyjnej

System IFS Applications już od długiego czasu jest preferencyjnym rozwiązaniem ERP używanym w przemyśle motoryzacyjnym.

Nasi klienci z sektora motoryzacyjnego korzystają ze wsparcia dla całego cyklu życia produktu - od etapu projektowania, poprzez zarządzanie popytem, łańcuchem dostaw, aż po produkcję, sprzedaż i usługi posprzedażne - a wszystko to w pełnej integracji z zarządzaniem finansami i zasobami ludzkimi. Ponadto zapewnione jest wsparcie inicjatyw lean, np. metody Kanban. IFS Applications jest dopasowany do potrzeb firm produkujących i montujących pojazdy oraz dostawców podzespołów.

FIRMA IFS JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ OPROGRAMOWANIA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Firma IFS pomaga organizacjom z branży motoryzacyjnej czerpać korzyści w obliczu zmieniających się realiów biznesu poprzez:

  • Znajomość branży
  • Elastyczne oprogramowanie
  • Globalny zasięg

Branża motoryzacyjna – film

 

Magnaflow używa systemu IFS Applications dla branży motoryzacyjnej

Firma MagnaFlow, globalny producent wysokiej klasy części samochodowych, potrzebowała łatwego w obsłudze, skalowalnego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, które będzie można rozbudowywać wraz z rozwojem działalności, a jednocześnie umożliwi szybkie i precyzyjne realizowanie zleceń. Dlatego MagnaFlow wybrała system IFS Applications.

MagnaFlow używa systemu IFS Applications dla branży motoryzacyjnej

 

Auto Windscreens wdraża system firmy IFS

Zadowolenie klienta jest podstawą sukcesu firmy Auto Windscreens. Rozwiązanie IFS Zarządzanie Obsługą Serwisową pomaga zapewnić wysoki standard obsługi klientów i ich satysfakcję.

Auto Windscreens – film

 

DLA MAŁYCH I DUŻYCH GRACZY W GLOBALNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Kwestie motoryzacyjne są coraz częściej obsługiwane przez system IFS Applications, ponieważ zapewnia on nieosiągnięty dotąd zakres wsparcia strategii produkcyjnych i kontrolnych procesów biznesowych. Dzięki systemowi firmy IFS duże i średnie, wielooddziałowe korporacje prowadzą działalność w wielu krajach, językach oraz walutach i korzystają z wielu zestawów reguł księgowych i podatkowych, których potrzebują. Dla mniejszych firm system IFS Applications stanowi kompleksowe rozwiązanie, odpowiednie dla różnorodnych planów i procesów biznesowych. W każdym przypadku rezultatem jest zwiększenie wydajności łańcucha dostaw i obniżenie kosztów.

PLANOWANIE POPYTU I HARMONOGRAMOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

Rozwiązanie IFS Kanban, oparte na systemie produkcyjnym firmy Toyota, korzysta z bieżących informacji w celu zminimalizowania zapasów i wyeliminowania strat. Rozwiązanie Kanban obejmuje zintegrowane narzędzia planistyczne, wykonywanie obliczeń Kanban oraz graficzne narzędzia symulacyjne pomagające uniknąć niedoboru zapasów. To zaawansowane narzędzie do planowania umożliwia prognozowanie materiałów, personelu oraz maszyn — równolegle dla wielu zamówień — co zwiększa wydajność i pozwala lepiej radzić sobie z krytycznymi wąskimi gardłami. Integracja z komponentem IFS Planowanie zapewnia szybkie reagowanie na zmiany prognoz popytu, z pobieraniem danych do obliczeń Kanban i aktualizacją poziomów przesyłania z powrotem do systemu planistycznego. Wymagające zmian pętle Kanban są szybko identyfikowane.
Rozwiązania IFS EDI upraszczają przetwarzanie zamówień, automatyzują funkcje dostaw i pozwalają na poprawę oceny dostawcy. Rozwiązanie B2B EDI dla IFS obejmuje obsługę formatu XML i usług sieciowych.

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW I PROCESÓW

IFS Zarządzanie Jakością obejmuje analizę rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA), która stanowi metodę systematycznego rejestrowania i analizy problemów z produktem lub procesem. W całej działalności przedsiębiorstwa można zastosować statystyczną kontrolę procesów (SPC) w celu zredukowania odchyleń w procesach i stałej poprawy jakości. IFS Business Modeler zawiera narzędzia, standardowe metodologie i modele graficzne ułatwiające modelowanie biznesu pod kątem wydajności, rentowności i satysfakcji klientów. IFS Analiza Zarządcza to platforma cyfrowa umożliwiająca uzyskanie bieżącego przeglądu wydajności projektu, jakości produktu, kosztów i dostaw.

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA MAJĄTKU

Rozwiązanie IFS Applications do zarządzania dokumentacją i danymi produktu, uwzględniające dwukierunkową integrację z wiodącymi sprzedawcami systemów CAD, zapewnia spójne źródło informacji potrzebne w wielowarstwowych łańcuchach dostaw, w których uczestnicy mogą wybrać jedno z wielu środowisk CAD, w tym formaty lekkiej współpracy. System IFS Applications pozwala zwiększyć wydajność i uniknąć kosztownych błędów poprzez zarządzanie zmianami projektowymi w systemie. Żądania zmian projektowych mogą dotyczyć ulepszenia projektu z działu projektowego, raportów o błędach z działu serwisu lub zaleceń z działu zaopatrzenia dotyczących zmiany dostawców lub materiałów.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

System IFS Applications dla dostawców z branży motoryzacyjnej oferuje rozwiązania z zakresu obsługi produkcji i dystrybucji, łańcucha dostaw, usług serwisowych, zarządzania majątkiem i projektami — a wszystko to jest w pełni zintegrowane z modułem zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Narzędzia te mogą działać niezależnie, mogą być zintegrowane z wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami lub stanowić część kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications.

Niektórzy dostawcy z branży motoryzacyjnej potrzebują takiej samej funkcjonalności obsługi produkcji na zamówienie i produkcji mieszanej, jak inni producenci korzystający z IFS Applications. Jednakże produkcja w branży motoryzacyjnej jest często prowadzona zgodnie z zasadami produkcji lean, w tym z zastosowaniem metody Kanban, i obejmuje elektroniczną wymianę danych (EDI), planowanie, produkcję oraz pakowanie w wielu lokalizacjach.

Specjalnie z myślą o producentach i firmach montujących pojazdy opracowano takie funkcjonalności, jak: prognozowanie i planowanie popytu na podstawie wielu algorytmów; planowanie zaopatrzenia w części zamienne wynikające z potrzeb serwisu; projektowanie, konstruowanie i konfigurowanie na zamówienie; zarządzanie programem/projektem, w tym produkowanie wg projektu; oraz dynamiczne przetwarzanie zamówień/Seiban.

Dzięki rozwiązaniu IFS Eco-Footprint Management możliwe jest przypisanie kosztów ochrony środowiska do jednostek produktów. Raporty pokazują wpływ na środowisko z podziałem na linię produktów, proces produkcyjny, jednostkę biznesową lub przedsiębiorstwo.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

White paper: Jak wybór niewłaściwego rozwiązania ERP może zagrozić inicjatywom Lean w firmie motoryzacyjnej?

Rozwiązanie ERP z wbudowaną funkcjonalnością zarządzania jednostkami logistycznymi i opakowaniami działa lepiej niż wszystkie jego części składowe działające osobno. Jeżeli system ERP nie uwzględnia zarządzania jednostkami logistycznymi i opakowaniami, podstawowy i kluczowy element działalności biznesowej będzie niewidoczny dla kierownictwa stosującego rozwiązanie klasy ERP. Jest to standardowa fu

Więcej informacji znajdziesz w tym white paper