Przegląd rozwiązań dla sektora ropy i gazu

Ponad 400 firm, których działalność opiera się na zarządzaniu projektami i majątkiem, używa systemu IFS Applications m.in. do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Posiadamy bardzo duże doświadczenie i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie rozwiązań dla sektora ropy i gazu. Firma IFS oferuje elastyczne rozwiązania do zarządzania projektami i majątkiem, które wspierają przedsiębiorstwa w całym cyklu życia zamówień, projektów, majątku i usług.

IFS Applications jest najchętniej wybieranym rozwiązaniem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu (według firmy ARC Advisory Group) i jest rozwiązaniem preferowanym przez firmy świadczące usługi w zakresie projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu, przedsiębiorstwa z sektora wydobywczego, producentów sprzętu dla przemysłu naftowego oraz dostawców usług z sektora wiertnictwa morskiego.

Oil and gas corporate video

 

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Oprogramowanie dla sektora wiertnictwa morskiego musi oferować więcej funkcjonalności niż standardowe oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to branża o wysokim współczynniku ryzyka, która wymaga zastosowania typowo przemysłowych rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania integralnością majątku (AIM).

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Rozwiązania firmy IFS dla wykonawców zleceń z dziedziny projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu dla sektora ropy i gazu zapewniają nowoczesne i sprawdzone rozwiązania biznesowe do zarządzania projektami, wspierające realizację dużych zamówień z dziedziny projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu.

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Zarządzanie integralnością majątku ma krytyczne znaczenie w sektorze morskiego wydobycia ropy naftowej i gazu. Należy za wszelką cenę unikać przestojów, które przekładają się bezpośrednio na obniżenie zysku. Również właścicielom zasobów oraz firmom zapewniającym obsługę techniczną system IFS Applications oferuje rozwiązanie branżowe umożliwiające usprawnienie procesów i zwiększenie przychodów.

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Zarządzanie Rurociągami Naftowymi

Oilfield Pipe Management

Wydobycie ropy naftowej wiąże się z zapotrzebowaniem na niezawodne konstrukcje, które działają bez przerw. System IFS Applications pomaga śledzić stan techniczny kluczowych elementów infrastruktury, by zoptymalizować moment i czas wykonywania prac konserwacyjnych. Pozwala również monitorować tendencje w wykonywanych naprawach i precyzyjniej prognozować ramy czasowe projektów.

Zarządzanie Rurociągami Naftowymi

POLA NAFTOWE – DOSTAWCY USŁUG

Onshore Oilfield Service Providers

Skuteczne prowadzenie prac serwisowych na polach naftowych wymaga sprawnego zarządzania licznymi zasobami. Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem firmy IFS ułatwia kierowanie pracą oraz śledzenie i raportowanie jej wyników. Dzięki temu prace serwisowe w przemyśle naftowym mogą być realizowane z najwyższą wydajnością.

POLA NAFTOWE – DOSTAWCY USŁUG

Rozwiązania dla przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu

Sektor ropy i gazu

Firma IFS od ponad 20 lat ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora usług paliwowych, aby mieć pewność, że jej rozwiązania spełniają z nawiązką rygorystyczne wymagania sektora ropy i gazu.

IFS APPLICATIONS USPRAWNIA PROCESY W FIRMIEY INTERWELL

Obejrzyj film o firmie Interwell i dowiedz się, w jaki sposób system IFS Applications pomógł usprawnić procesy i zwiększyć elastyczność jej rozdrobnionej infrastruktury IT.

Firma Interwell usprawnia swoją działalność i zwiększa elastyczność infrastruktury IT przy użyciu systemu firmy IFS

 

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS