Oprogramowanie biznesowe dla wykonawców zleceń w zakresie projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu (EPCI)

Rozwiązania firmy IFS dla wykonawców kontraktów EPCI dla sektora ropy i gazu zapewniają nowoczesne i sprawdzone rozwiązania biznesowe do zarządzania projektami, wspierające realizację dużych kontraktów EPCI. Dzięki skupieniu na projektach i cyklu życia majątku — od projektowania i zaopatrzenia po wykonawstwo/wytwarzanie i montaż — system IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI pozwala uzyskać wyższy poziom przejrzystości i zwiększyć wydajność biznesową.

EPCI to prawdopodobnie najbardziej wymagający model biznesowy. Niezależnie do tego, czy projekt jest realizowany w ramach typowego kontraktu EPCI czy też na podstawie innego instrumentu prawnego, złożone zarządzanie projektami kapitałowymi wymaga wyjątkowych funkcji, a takie zapewnia system IFS Applications.

PROJEKTY EPCI ZWIĘKSZAJĄ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ DZIĘKI SYSTEMOWI IFS APPLICATIONS

Erling Lange, wiceprezes firmy Rosenberg WorleyParsons ds. rynków i rozwoju działalności omawia realizację projektów EPCI wysokiej jakości i pracę z systemem firmy IFS. Firma Rosenberg WorleyParsons jest jednym z czołowych wykonawców w sektorze ropy i gazu na terenie norweskiego szelfu. Firma Rosenberg WorleyParsons świadczy usługi dla różnych segmentów rynku, takich jak modyfikacje i naprawy statków oraz platform, instalacje podmorskie czy produkcja stali konstrukcyjnej i rur.

EPCI projects increase competitiveness with IFS Applications

SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO — OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI

Dla większości wykonawców obsługujących sektor ropy i gazu realizacja projektów stanowi podstawowy tryb prowadzenia działalności, a możliwość zarządzania projektami o różnych wielkościach i poziomach złożoności stanowi zwykle klucz do sukcesu. Parametry projektowe — zważywszy ich wpływ na cały łańcuch wartości — powinny decydować o harmonogramach prac inżynieryjnych, zaopatrzenia, tworzenia dokumentacji, konfigurowania zadań i produkcji. Zapewnia to skuteczny przepływ informacji dotyczących poszczególnych dziedzin. IFS Applications to zorientowany projektowo system ERP (Enterprise Resource Planning — planowanie zasobów przedsiębiorstwa), oferujący oprogramowanie przeznaczone do projektowania, zarządzania materiałami oraz dokumentacją. Realizacja projektów w systemie IFS Applications zapewnia wysoki poziom przejrzystości procesów w całym przedsiębiorstwie.

ZINTEGROWANY SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO UMOŻLIWIAJĄCY ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PROJEKTU

Integracja prac inżynieryjnych, zakupów oraz produkcji z pozostałymi dziedzinami zawsze przynosi korzyści, a w sektorze ropy i gazu jest wręcz niezbędna. System IFS Applications zawiera centralne repozytorium danych konstrukcyjnych dotyczących różnych dziedzin, które jest udostępnione pozostałym działom przedsiębiorstwa. Repozytorium to umożliwia skuteczne i nieobarczone ryzykiem błędów przekazywanie danych z działów konstrukcyjnych do działów odpowiedzialnych za zakupy, wytwarzanie czy montaż, a w przypadku zmian na ostatnią chwilę — bezpośrednio z jednostek zajmujących się obsługą inżynieryjną do jednostek zajmujących się montażem.

NIEZAWODNE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI DLA WYKONAWCÓW EPCI

Typowe oprogramowanie dla przedsiębiorstw zwykle nie radzi sobie najlepiej ze złożonością sprzedaży i podwykonawstwa, co może narażać wykonawców kontraktów EPCI na nieprzewidziane ryzyko. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod opartych na zleceniach zakupu, system IFS Applications umożliwia użytkownikom obsługę złożonych kontraktów i niestrukturyzowanych elementów wynikowych przy zastosowaniu zasad postępu i fakturowania. Na przykład funkcje związane z podwykonawstwem rejestrują nie tylko elementy przyjęte do magazynu, ale przede wszystkim dokumentują złożone umowy określające zakres usług oraz związane z tym metody zarządzania wydajnością, które będą uwzględniane w aplikacji finansowej.

BIEŻĄCA KONTROLA PROJEKTU

System IFS Applications umożliwia budżetowanie kosztów i przychodów, śledzenie ich i porównywanie — nie tylko w księdze głównej, ale i na poziomie poszczególnych projektów. Pozwala to na bieżącą kontrolę i śledzenie kosztów poniesionych i rzeczywistych z wiarygodnym prognozowaniem zarówno w ujęciu szczegółowym i ogólnym, w oparciu o zasady EV, w tym ETC, EAC i S-curve. Kadra zarządzająca zwykle oczekuje najbardziej aktualnych danych dotyczących projektu oraz wizji przyszłej wydajności niż prezentacji (po fakcie) budżetu, harmonogramów i danych technicznych. System IFS Applications pomaga zarządzać przyszłością, a nie tylko przeszłością.

Wykonawcy kontraktów EPCI

IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI to elastyczne rozwiązanie branżowe o architekturze komponentowej, które można wdrażać jako rozwiązanie autonomiczne, zintegrowane z istniejącymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem albo w ramach kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications. 

To rozwiązanie jest zintegrowanym systemem zapewniającym niezrównaną obsługę projektów, projektowania, zaopatrzenia i produkcji, a także kompleksowy rejestr danych konstrukcyjnych obejmujących wiele dziedzin. 

System IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI obejmuje funkcje z zakresu zarządzania projektami i kontraktami, ryzykiem, budżetowaniem i prognozowaniem, projektowaniem i materiałami, dokumentacją oraz produkcją i usługami serwisowymi — funkcje te są zintegrowane z modułem finansów i zasobów ludzkich. 

Opracowana przez firmę IFS technologia rozwiązań wspomagających współpracę oraz wymianę danych umożliwia rozszerzenie procesów biznesowych na rozbudowaną sieć podwykonawców, partnerów i klientów. To rozwiązanie obejmuje narzędzia umożliwiające współpracę z programami do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz standardową integrację z systemami planowania, takimi jak Oracle Primavera® czy Microsoft® Project®.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

WHITE PAPER: SELECTING ERP FOR YOUR EPCI CONTRACTING BUSINESS

How EPCI contractors can identify technology designed to manage risk across design, fabrication and construction activities.

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER