Oprogramowanie biznesowe dla wykonawców zleceń w zakresie projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu (EPCI)

EPCI

IFS Applications EPCI contractor software offers the oil & gas industry a modern, proven, project-driven business solution for efficient handling of large modification and EPCI contracts. With projects and asset lifecycles in focus—from engineering and procurement to construction/fabrication and installation—IFS Applications for EPCI Contractors helps increase visibility and improve business performance.

EPCI is perhaps the most demanding business model yet conceived. Whether or not you are working under an actual EPCI contract or some other legal instrument, complex capital project management really requires the unique functionality that IFS Applications delivers.

PROJEKTY EPCI ZWIĘKSZAJĄ PRZEWAGĘ NAD KONKURENCJĄ DZIĘKI SYSTEMOWI IFS APPLICATIONS

Erling Lange, wiceprezes firmy Rosenberg WorleyParsons ds. rynków i rozwoju działalności omawia realizację projektów EPCI wysokiej jakości i pracę z systemem firmy IFS. Firma Rosenberg WorleyParsons jest jednym z czołowych wykonawców w sektorze ropy i gazu na terenie norweskiego szelfu. Firma Rosenberg WorleyParsons świadczy usługi dla różnych segmentów rynku, takich jak modyfikacje i naprawy statków oraz platform, instalacje podmorskie czy produkcja stali konstrukcyjnej i rur.

EPCI projects increase competitiveness with IFS Applications

SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO — OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA MATERIAŁAMI

Dla większości wykonawców obsługujących sektor ropy i gazu realizacja projektów stanowi podstawowy tryb prowadzenia działalności, a możliwość zarządzania projektami o różnych wielkościach i poziomach złożoności stanowi zwykle klucz do sukcesu. Parametry projektowe — zważywszy ich wpływ na cały łańcuch wartości — powinny decydować o harmonogramach prac inżynieryjnych, zaopatrzenia, tworzenia dokumentacji, konfigurowania zadań i produkcji. Zapewnia to skuteczny przepływ informacji dotyczących poszczególnych dziedzin. IFS Applications to zorientowany projektowo system ERP (Enterprise Resource Planning — planowanie zasobów przedsiębiorstwa), oferujący oprogramowanie przeznaczone do projektowania, zarządzania materiałami oraz dokumentacją. Realizacja projektów w systemie IFS Applications zapewnia wysoki poziom przejrzystości procesów w całym przedsiębiorstwie.

ZINTEGROWANY SYSTEM ERP ZORIENTOWANY PROJEKTOWO UMOŻLIWIAJĄCY ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PROJEKTU

Integracja prac inżynieryjnych, zakupów oraz produkcji z pozostałymi dziedzinami zawsze przynosi korzyści, a w sektorze ropy i gazu jest wręcz niezbędna. System IFS Applications zawiera centralne repozytorium danych konstrukcyjnych dotyczących różnych dziedzin, które jest udostępnione pozostałym działom przedsiębiorstwa. Repozytorium to umożliwia skuteczne i nieobarczone ryzykiem błędów przekazywanie danych z działów konstrukcyjnych do działów odpowiedzialnych za zakupy, wytwarzanie czy montaż, a w przypadku zmian na ostatnią chwilę — bezpośrednio z jednostek zajmujących się obsługą inżynieryjną do jednostek zajmujących się montażem.

NIEZAWODNE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI DLA WYKONAWCÓW EPCI

Typowe oprogramowanie dla przedsiębiorstw zwykle nie radzi sobie najlepiej ze złożonością sprzedaży i podwykonawstwa, co może narażać wykonawców kontraktów EPCI na nieprzewidziane ryzyko. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod opartych na zleceniach zakupu, system IFS Applications umożliwia użytkownikom obsługę złożonych kontraktów i niestrukturyzowanych elementów wynikowych przy zastosowaniu zasad postępu i fakturowania. Na przykład funkcje związane z podwykonawstwem rejestrują nie tylko elementy przyjęte do magazynu, ale przede wszystkim dokumentują złożone umowy określające zakres usług oraz związane z tym metody zarządzania wydajnością, które będą uwzględniane w aplikacji finansowej.

BIEŻĄCA KONTROLA PROJEKTU

System IFS Applications umożliwia budżetowanie kosztów i przychodów, śledzenie ich i porównywanie — nie tylko w księdze głównej, ale i na poziomie poszczególnych projektów. Pozwala to na bieżącą kontrolę i śledzenie kosztów poniesionych i rzeczywistych z wiarygodnym prognozowaniem zarówno w ujęciu szczegółowym i ogólnym, w oparciu o zasady EV, w tym ETC, EAC i S-curve. Kadra zarządzająca zwykle oczekuje najbardziej aktualnych danych dotyczących projektu oraz wizji przyszłej wydajności niż prezentacji (po fakcie) budżetu, harmonogramów i danych technicznych. System IFS Applications pomaga zarządzać przyszłością, a nie tylko przeszłością.

Wykonawcy kontraktów EPCI

IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI to elastyczne rozwiązanie branżowe o architekturze komponentowej, które można wdrażać jako rozwiązanie autonomiczne, zintegrowane z istniejącymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem albo w ramach kompleksowego wdrożenia systemu IFS Applications. 

To rozwiązanie jest zintegrowanym systemem zapewniającym niezrównaną obsługę projektów, projektowania, zaopatrzenia i produkcji, a także kompleksowy rejestr danych konstrukcyjnych obejmujących wiele dziedzin. 

System IFS Applications dla wykonawców kontraktów EPCI obejmuje funkcje z zakresu zarządzania projektami i kontraktami, ryzykiem, budżetowaniem i prognozowaniem, projektowaniem i materiałami, dokumentacją oraz produkcją i usługami serwisowymi — funkcje te są zintegrowane z modułem finansów i zasobów ludzkich. 

Opracowana przez firmę IFS technologia rozwiązań wspomagających współpracę oraz wymianę danych umożliwia rozszerzenie procesów biznesowych na rozbudowaną sieć podwykonawców, partnerów i klientów. To rozwiązanie obejmuje narzędzia umożliwiające współpracę z programami do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz standardową integrację z systemami planowania, takimi jak Oracle Primavera® czy Microsoft® Project®.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

WHITE PAPER: SELECTING ERP FOR YOUR EPCI CONTRACTING BUSINESS

How EPCI contractors can identify technology designed to manage risk across design, fabrication and construction activities.

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER