Dostępność produktów

Organizacja zbytu towarów i planowanie asortymentu

W jaki sposób zapewnić dostępność odpowiednich produktów w odpowiednich sklepach i w odpowiednim czasie? Dzięki elastycznemu rozwiązaniu ERP. Rozwiązanie IFS Źródłowanie i Zarządzanie Asortymentem ( IFS Assortment Sourcing and Replenishment) zapewnia systematyczne podejście do określania i osiągania celów związanych z wydajnością sprzedaży, magazynowania i innych wskaźników finansowych przy jednoczesnym śledzeniu faktycznych wyników w odniesieniu do obranych celów. Planowanie opiera się na historycznych trendach i wglądzie w przewidywane zmiany. Planowanie uwzględnia sezonowość i zmienne wymagania klientów — do centrów dystrybucyjnych i sklepów kierowane są produkty maksymalizujące sprzedaż i zwiększające opłacalność.

Uzupełnianie zapasów

IFS Źródłowanie i Zarządzanie Asortymentem umożliwia automatyzację przepływu zapasów w obrębie całego łańcucha dostaw poprzez utrzymanie współczynników zapełnienia. W celu uniknięcia zwrotów niesprzedanych towarów do centrów dystrybucyjnych i utraty marży nasze rozwiązanie z zakresu zarządzania asortymentem i uzupełnianiem zapasów umożliwia cykliczne nabywanie produktów. Przewidując konkretne zapotrzebowanie, można zamawiać konkretne produkty zgodnie z potrzebą, modyfikować zamówienia i zamawiać na podstawie krzywej produktowej lub rozmiarowej.

Jeśli firma posiada produkty o długiej żywotności, które obecnie nie sprzedają się tak dobrze, jak w zeszłym roku, a zależy jej na sprzedaniu tego, co zalega w magazynach i zredukowaniu zakupów na następny rok, rozwiązanie IFS Źródłowanie i Zarządzanie Asortymentem zautomatyzuje zmiany zamówień. Takie podejście przekłada się na lepszą cenę zakupu bez ponoszenia ryzyka związanego z zakupem wolumenów przekraczających zapotrzebowanie.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

MAKSYMALIZACJA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ POPRZEZ PRZETRZYMANIE ZAPASÓW DO MOMENTU ZAPOTRZEBOWANIA

Przeczytaj podsumowanie i dowiedz się więcej na temat rozwiązania IFS Assortment Sourcing and Replenishment.

Download now