SAAB

Po udanym wdrożeniu w Saab Aerostructures i Saab Aerosystems, gdzie rozwiązanie IFS Applications™ zastąpiło 59 systemów IT z kilkoma tysiącami użytkowników w dwóch jednostkach biznesowych, Saab postanowił rozszerzyć wykorzystanie IFS Applications™ w swojej grupie. IFS i Saab podpisały również umowę partnerską, na mocy której IFS Applications™ staje się częścią rynkowej oferty usług Saab. Pierwszym ważnym kontraktem w ramach nowego partnerstwa jest wsparcie IT w zakresie eksploatacji i MRO (obsługa techniczna, naprawy i remonty) systemu lotniczego SK 60.

Informacje o pliku: Opis wdrożenia , pdf   0.2 MB

DOWNLOAD Opis wdrożenia

Pobierz