Profesjonalne usługi dla klientów IFS

Service Call Center
Oferujemy szeroki wachlarz usług, który zapewni maksymalny zwrot z inwestycji w oprogramowanie firmy IFS
 • Nasza ekonomiczna metodologia wdrażania gwarantuje terminowe i zgodne z zaplanowanym budżetem uruchomienie rozwiązania — z zachowaniem przejrzystości i kontroli całego procesu.
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych za pośrednictwem naszego systemu do e-learningu umożliwia szkolenie pracowników w zależności od przypisanych im ról, co pomaga w zwiększeniu ich kompetencji i zachowaniu konkurencyjności firmy.
 • Nasza koncepcja wsparcia technicznego zapewnia kontrolę poprzez wprowadzanie nowych funkcji i technologii krok po kroku. Całość odbywa się lokalnie — ze wsparciem globalnym, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Nasza społeczność internetowa, OpenIFS, zapewnia klientom i partnerom możliwość komunikowania się ze sobą i z firmą IFS w celu poruszenia interesujących ich kwestii.
 • Chcemy być blisko naszych klientów. Grupy użytkowników stanowią niezależne fora, na których nasi klienci spotykają się w celu omówienia trendów i wymiany informacji.
 • Nasze komitety doradcze (advisory councils) powstawały w obrębie różnych branż, aby zapewnić klientom możliwość dzielenia się poglądami na temat przyszłych trendów i wymagań.

Firma IFS oferuje szeroki zakres usług wsparcia technicznego i utrzymania. Klienci mogą wybierać spośród różnych pakietów usług. Usługi są świadczone całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez centra wsparcia technicznego zlokalizowane na całym świecie.

Korzyści

 • Redukcja kosztów, zmniejszenie ryzyka i uproszczenie procesu dzięki spersonalizowanym usługom konsultingowym i optymalizacji pracy.
 • Globalne wsparcie dzięki międzynarodowej sieci oddziałów oraz dostępowi do specjalistycznego wsparcia w krytycznych sytuacjach przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Maksymalny zwrot z inwestycji dzięki natychmiastowemu rozwiązywaniu krytycznych problemów oraz proaktywnemu zapobieganiu awariom.
 • Lokalne wsparcie serwisowe realizowane przez personel, który dobrze zna branżę i miejscowe uwarunkowania.
 • Optymalizacja czasu niezawodności dzięki informacjom o uaktualnieniach i potencjalnych obejściach problemów.
 • Pełna kontrola dzięki dogłębnej analizie całego cyklu, która umożliwia zaplanowanie modyfikacji
 • Skuteczna obsługa poprawek lub dostosowania rozwiązania za pomocą ustrukturyzowanych informacji dotyczących środowiska pracy.
 • Satysfakcja użytkownika końcowego, który może uzyskiwać dostęp do bazy danych, a także raportować i śledzić incydenty oraz zarządzać nimi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

IFS offers a well-structured implementation methodology that ensures success. Our personnel and partners follow this proven method closely, and this is one reason IFS customers are among the most satisfied in the industry.

IFS is founded on professionalism, simplicity and commitment. We offer a broad range of competencies that ensure that you, as our customer, get what you need.

We listen, we are agile and come with extensive competence, long experience and deep knowledge of several different industries and we believe that many brains are better than one. At IFS, we help out to put you, our customer, firmly in focus. We make sure we understand your situation, and guide you to make the right choice, so that you get added value from IFS Applications and from working close to our consultants.

We are daring, and challenge preconceived notions. And we do it so that your company can optimize its strengths and opportunities.

IFS offers a number of training tracks for consultants, partners and customers. Please contact your account manager to find out more about your training opportunities.

Otwarta społeczność użytkowników OpenIFS

OpenIFS to działająca 24 godz. na dobę internetowa społeczność i platforma do współpracy, ułatwiająca wykorzystywanie inteligencji zbiorowej klientów, partnerów i pracowników firmy IFS. Korzystając z internetowej społeczności, uczestnicy mogą swobodnie się kontaktować z innymi użytkownikami, aby dzielić się pomysłami, najlepszymi praktykami lub zadawać pytania.

IFS Portal Login