Transformacja cyfrowa: big data i analityka

Technologie big data i analityka są kluczowymi elementami, które wpływają na wzrost przychodów w związku z rozbudową infrastruktury firm oraz zapotrzebowaniem na oprogramowanie i usługi. Wszystko to jest powodowane przez proces transformacji biznesu, gdzie kluczowe jest gromadzenie i przetwarzanie danych w celu podejmowania decyzji.

 Firma International Data Corporation (IDC) omawia kwestie technologii big data i analityki, które określa mianem jednego z czterech filarów koncepcji zwanej Trzecią platformą. Artykuł obejmuje:

  • Opis bieżącej sytuacji
  • Perspektywy
  • Wyzwania i możliwości biznesowe 

Aby lepiej poznać zalety i potencjalnie przełomowe zastosowania technologii kognitywnego przetwarzania danych, pobierz raport Digital Transformation – A Big Data and Analytics Perspective.

 Analytics

Informacje o pliku: Raporty sektorowe i studia przypadków, pdf 0.1 MB

Raporty sektorowe i studia przypadków

W celu pobrania pliku prosimy o wypełnienie formularza.

Twoje dane