Systemy Business Intelligence (BI) - oprogramowanie ERP z wbudowanym modułem analityki biznesowej

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, takie jak rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) czy zarządzania serwisem w terenie znakomicie usprawnia procesy transakcyjne. Nie radzi sobie jednak równie dobrze z zapewnieniem widoczności wzorów tych transakcji, co często zmusza firmy do podejmowania kosztownych projektów z zakresu business intelligence (BI), w tym hurtowni danych stron trzecich.

Oprogramowanie do analizy danych biznesowych firmy IFS oferuje wszechstronne wbudowane narzędzia analityczne, bezpośrednio udostępniając bardzo dokładne dane biznesowe użytkownikom końcowym w czasie rzeczywistym. Można również korzystać ze standardowej integracji pomiędzy systemem IFS Applications i narzędziami Business Intelligence firmy Microsoft. Nasze przejrzyste i wydajne systemy Business Intelligence są oferowane wraz z pulpitami nawigacyjnymi zawierającymi najważniejsze wskaźniki dla kluczowych menedżerów w Twoim przedsiębiorstwie. Jeśli posiadasz już platformę BI, IFS oferuje też jako usługi sieciowe najczęściej wymagane dane z systemu IFS Applications.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Dlaczego oprogramowanie ERP to najlepsze rozwiązanie z zakresu analityki biznesowej

Wbudowany moduł BI umożliwia wykorzystanie już posiadanych informacji w sposób umożliwiający podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Dlatego właśnie firmy inwestują w oprogramowanie ERP i korzystają z analityki kontekstowej. Możliwość prezentowania użytkownikowi zsyntetyzowanych informacji w naturalny dla niego sposób i w odpowiednim momencie (w czasie rzeczywistym) to optymalna podstawa...

Pobierz White paper