Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

System zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) powinien być czymś więcej niż tylko informatycznym systemem utrzymania ruchu (CMMS). IFS Applications oferuje więcej. Dużo więcej. W ramach pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw można korzystać z różnych specjalistycznych funkcji, dobranych ze względu na wymagania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania majątkiem i inne. Oczywiście dostępna jest funkcja harmonogramowania obsługi technicznej, zarządzania zleceniami roboczymi i inne aplikacje niezbędne w codziennym funkcjonowaniu firmy. Rozwiązanie można jednak także rozszerzyć o programy do zarządzania zasobami ludzkimi, zakupami, ryzykiem, finansami, dokumentacją itd.

Elastyczne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

IFS jest prawdopodobnie jedynym dostawcą oprogramowania EAM do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, które zapewnia obsługę pełnego cyklu życia aktywów i wspiera działania związane ze zmianami otoczenia biznesowego.

IFS Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (IFS EAM)

 

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia majątku przedsiębiorstwa (ALM)

Wyjątkowość systemu IFS Applications polega na tym, że oprogramowanie to obejmuje cały cykl życia majątku przedsiębiorstwa: od jego wytworzenia aż po likwidację. A o jakim majątku konkretnie mówimy?

  • Wieże wiertnicze stosowane w lądowym przemyśle wydobywczym
  • Wieże wiertnicze stosowane w morskim przemyśle wydobywczym
  • Sprzęt i zakłady produkcyjne
  • Elektrownie
  • Flota powietrzna
  • Systemy uzbrojenia, pojazdy wojskowe i infrastruktura
  • Rurociągi
  • Infrastruktura przesyłu energii

Na etapie planowania i projektowania, eksploatacji i obsługi technicznej przystosowywania do nowych warunków czy likwidacji IFS Applications zapewnia dostęp do spójnych, rzetelnych danych, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał majątku przedsiębiorstwa w całym cyklu jego życia.

Posłuchaj prezentacji audio: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa oparte na projekcie >>

Zarządzanie cyklem życia majątku przedsiębiorstwa - mapa rozwiązania

Moglibyśmy stworzyć stronę internetową poświęconą wyłącznie naszym światowej klasy, zaawansowanym rozwiązaniom i pisać na temat zarządzania cyklem życia majątku przy współpracy różnych jednostek, od planów i projektu technicznego, poprzez obsługę techniczną, aż po likwidację. Moglibyśmy wymienić cechy naszych rozwiązań ALM, EAM i OEE oraz szczegółowo opisać, jak uzyskać ciągłość eksploatacji majątku, stosować profilaktykę i redukować koszty utrzymania ruchu. A to tylko niektóre z dziedzin, w których się specjalizujemy.

Jednak byłby to obraz niepełny. Równie istotna jest nasza historia. System IFS Applications jest dostępny od niemal trzydziestu lat i od początku towarzyszy rozwojowi sektora zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Oprogramowanie zostało zaprojektowane nie tylko z myślą o specjalistach z tej dziedziny, ale w dużej mierze przez nich samych. W tym czasie miały miejsce fuzje i podziały firm, liberalizacja gospodarki, rosło zainteresowanie zagadnieniami optymalizacji wykorzystania majątku przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich. We wszystkich tych momentach system IFS Applications pomagał przedsiębiorstwom na całym świecie przekuwać trudności w zyskowne okazje biznesowe. Poniżej można pobrać bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Można również skontaktować się bezpośrednio z nami i porozmawiać o wdrożeniu oprogramowania IFS Applications.

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa - mapa rozwiązania

Powiększ obrazek

Potrzebne jest rozwiązanie do zarządzania logistyką opartą na wydajności lub do zarządzania flotą? Przydałoby się zwiększyć dostępność floty i podnieść poziom gotowości zasobów? Albo korzystać z bardziej wydajnych funkcji planowania i harmonogramowania w połączeniu z lepszą kontrolą nad kosztami i postępami realizacji zadań w ramach zarządzania zasobami w czasie przyszłych zakupów? A może potrzebna jest większa przewidywalność terminów przekazywania poszczególnych urządzeń do serwisu?

Jeżeli szukają Państwo kompleksowego rozwiązania do zarządzania flotą oraz planowania i realizacji zadań z zakresu zaawansowanej obsługi technicznej (heavy maintenance), IFS Applications jest odpowiednim wyborem. System IFS Applications, jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi na rynku, ułatwia utrzymanie równowagi pomiędzy wymaganiami operacyjnymi a potrzebami z zakresu obsługi technicznej. To przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie do zarządzania konfiguracjami, zgodnością z przepisami lotniczymi i innymi wymaganiami prawnymi oraz branżowymi.

Więcej informacji na temat sposobów zwiększania skuteczności działania można znaleźć w dokumentach do pobrania poniżej. Można również skontaktować się bezpośrednio z nami i porozmawiać o kompleksowym rozwiązaniu do zarządzania flotą.

Przemysł kapitałochłonny - mapa rozwiązania

Powiększ obrazek

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

WYBÓR OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA (EAM)

Dowiedz się, jak wybrać właściwe oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Ten white paper pokazuje, w jaki sposób IFS EAM zapewnia firmom możliwość czerpania zysków ze zmian.

Pobierz White Paper