Rozwiązanie IFS do zarządzania flotą i majątkiem

Tier3 Aerospace and Defense Cougar

Rozwiązanie IFS Zarządzanie flotą i majątkiem wspiera zarządzanie flotą i majątkiem, co pozwala na zoptymalizowanie okresu eksploatacji (względem ponoszonych kosztów). Jednocześnie pozwala to zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność użytkowania, a także zminimalizować koszty utrzymania, zwiększyć niezawodność i zapewnić kontrolę prawną.

Rozwiązanie IFS Zarządzanie flotą i majątkiem wspiera programy do zarządzania obsługą techniczną i modyfikacjami, kontrolę konfiguracji oraz działań operacyjnych, jak również definiowanie struktury majątku na potrzeby zaawansowanej obsługi technicznej − a wszystko to w środowisku COTS (Commercial off-the-Shelf). Użytkownicy mają wpływ na optymalny czas obsługi technicznej, co minimalizuje koszty, oraz mogą dokumentować obsługiwanie odpowiednich i dozwolonych konfiguracji. Rozwiązanie może działać niezależnie lub korzystać z funkcjonalności systemu firmy IFS na potrzeby zaawansowanej obsługi technicznej, serwisu złożonych podzespołów oraz obsługi bieżącej, napraw i remontów (MRO).

Możliwości oferowane przez rozwiązanie

Przygotowanie obsługi bieżącej

System IFS Applications w pełni obsługuje planowanie i harmonogramowanie działań planowej i nieplanowej bieżącej obsługi technicznej. Operator rejestruje dane dot. wykorzystania zasobu, aktualizując listę zadań oraz harmonogram działań związanych z danym zasobem. Prace związane z planowaniem, wykonywaniem i zakończeniem nowych zleceń są rejestrowane w historii zasobu lub w dzienniku.

Program zarządzania obsługą techniczną

Kluczowym aspektem obsługi sprzętu i wyposażenia jest możliwość zarządzania programem obsługi technicznej. System IFS Applications obsługuje definiowanie planów działań profilaktycznych oraz obsługi opartej na stanie technicznym. Naprawa mniej pilnych usterek jest odkładana w czasie na podstawie zestawu reguł kwalifikujących, które określają jakie usterki i w przypadku jakiego materiału można uznać za niepilne. Rozwiązanie obsługuje funkcje definiowania limitów okresów eksploatacji i instrukcji dotyczących remontów. Jeśli modyfikacje wprowadzono za pomocą dyrektyw zdatności do lotu (Airworthiness Directives, AD) lub podobnych wytycznych, rozwiązanie umożliwia identyfikację szczegółów modyfikacji. Szablony struktury można modyfikować, dodając do nich nowe zmienne.

Zarządzanie konfiguracją

W przypadku zarządzania flotą zasobów, np. samolotów, zapewnienie pełnej kontroli nad ich konfiguracją ma znaczenie krytyczne. System IFS Applications integruje się z systemami projektowymi w celu zapewnienia rozwiązaniu IFS Zarządzanie flotą i majątkiem dostępu do informacji nt. części z numerami seryjnymi znajdujących się bezpośrednio w zmienionych wersjach ich projektów. Serwisant definiuje szablony struktury dla każdego typu zasobu. Następnie szablony te są stosowane w odniesieniu do pojedynczych zasobów (konkretnego samolotu lub pojazdu). Utrzymanie szablonu struktury ma znaczenie kluczowe, a system IFS Applications zapewnia integralność danych w całym module kontroli dostępu.

Zarządzanie konfiguracją seryjną

Definiowanie struktury seryjnej obsługuje wszystkie działania wymagane do zbudowania pełnej struktury seryjnej, jak również do udostępnienia jej rozwiązaniu IFS Zarządzanie flotą i majątkiem na potrzeby obsługi takich pojazdów, jak samoloty, lokomotywy i statki. W przypadku części seryjnych dostępnych w magazynie i zdefiniowanych jako nowe lub dostępnych po przeprowadzeniu ich serwisu system oferuje funkcję dopasowywania w celu wspomożenia wyboru części i zaplanowania jej następnego przeglądu tak, aby uniknąć konfliktu z czynnościami serwisowymi zasobu, który z niej korzysta. Zapewnia to zrównoważone wykorzystanie pojazdów oraz bezproblemową i tanią obsługę serwisową przeprowadzaną w warsztatach.

Eksploatacja zasobu

Rozwiązanie IFS Zarządzanie flotą i majątkiem umożliwia operatorom zwiększenie efektywności na podstawie dostępności sprzętu i wyposażenia oraz eksploatacyjnych zgłoszeń od użytkowników. Operator może planować codzienne działania, tworzyć harmonogramy wykorzystując dostępne zasoby. Moduł Flight Log, w który wyposażono rozwiązanie, umożliwia operatorowi wyświetlanie i rejestrowanie informacji na temat działań podczas korzystania z zasobu, generując dane operacyjne i analizę historyczną, z której korzystają osoby zarządzające sprzętem i wyposażeniem.

Obsługa techniczna

System wspiera inżynierów utrzymania podczas obsługi skomplikowanej struktury maszyn bojowych bądź ich podzespołów, ułatwiając ich wprowadzanie do systemu przy wykorzystaniu szablonów tych struktur. Serwisanci mogą również przeprowadzać analizy niezawodności i generować raport dot. produktów, wykorzystując informacje pochodzące z dzienników roboczych, historycznych danych na temat wykorzystania zasobu, zleceń roboczych oraz bieżących danych OEM. Wymaganiami umieszczonymi w biuletynach serwisowych oraz dyrektywach zdatności można zarządzać w obrębie dokumentacji generowanej przez rozwiązanie, a raporty z paneli przeglądu materiałów pomagają osobom odpowiedzialnym za organizację utrzymania ruchu definiować wymagania na podstawie programu obsługi technicznej.

Określanie zakresu wizyt serwisowych

Rozwiązanie IFS Zarządzanie flotą i majątkiem obsługuje główne procesy modułów obliczeniowego i definiującego wizyty serwisowe. Moduł planowania terminów serwisu obsługuje różne rodzaje możliwych do wykonania obliczeń, a rozwiązanie może obliczać średnie wartości historyczne i wartości planowane dla wybranych parametrów operacyjnych. Operator może również przeprowadzać obliczenia dla podzespołów z limitowanym okresem eksploatacji określonym, działań profilaktycznych oraz zadań związanych z wprowadzaniem modyfikacji. Istnieje również możliwość zmiany i/lub zerowania planu działań profilaktycznych prezentowanego od momentu zakończenia obliczeń, w którym można zmieniać planowane daty lub wartości.

Prognozowanie prac obsługowych

W oparciu o dane dostępne w aplikacji, a w szczególności: budżet operacyjny (t.j. planowany czas lotów, planowane kilometry) dla jednostek floty (samolotów, lokomotyw), historię eksploatacji floty (t.j. przejechane kilometry, nalatane godziny) oraz historię usterek, możliwe jest wyliczenie prognozy obsługi profilaktycznej i reaktywnej w okresie przewidzianym budżetem (np. na przestrzeni 5 lat). Wyniki obliczeń prognostycznych służą do definiowania potrzeb obejmujących materiały, komponenty i materiały eksploatacyjne, które, po wykonaniu symulacji, można wykorzystać do planowania zapasów pod przyszłe prace utrzymaniowe. Prognoza prezentuje również przyszłe potrzeby związane z warsztatem i zasobami.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Holistyczna wartość HUMS w rozwiązaniach do obsługi opartej na wydajności

Sprawdź korzyści płynące z synchronizacji danych z systemów monitorujących (HUMS, Health Usage Monitoring Systems) z rozwiązaniami do obsługi opartej na wydajności (PBL), która znacznie poprawia jakość gromadzonych danych, optymalizuje obsługę techniczną, zwiększa efektywność łańcucha wsparcia, redukuje kroki procesu i działania związane z wykorzystaniem zasobów, jak również umożliwia analizę...

Pobierz White paper