Oprogramowanie MRO dla lotnictwa i innych wymagających zastosowań

Niezależnie od rodzaju świadczonych usług — czy jest to obsługa zaawansowana, usługi posprzedażne OEM elementów infrastruktury, czy remonty silników, firma IFS oferuje oprogramowanie do obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO), które sprosta Twoim wymaganiom. Nawet w tak wymagających środowiskach roboczych, jak lotnictwo czy energetyka jądrowa.

Będąc zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania obszarem MRO uwzględniającym całość działalności przedsiębiorstwa, system IFS Applications wspiera cykl życia usług i zasobów: począwszy od procesów zarządzania ofertami, planowania i realizacji działań serwisowych, logistyki i zarządzania konfiguracją, po zarządzanie gwarancjami, logistykę łańcucha dostaw, śledzenie kosztów i fakturowanie. Rozwiązanie obsługuje również zarządzanie pracownikami, finanse, kadry, zarządzanie dokumentacją i procesy analityki biznesowej. Modułowa budowa systemu IFS Applications oznacza możliwość wdrożenia funkcjonalności z zakresu MRO, jak również innych korporacyjnych funkcji lub nawet pełnego pakietu korporacyjnego.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO)

Dowiedz się więcej na temat możliwości MRO w obsłudze zaawansowanej, MRO o wysokim stopniu złożoności oraz MRO w zakładach remontowych oferowanych przez system IFS Applications.

Pobierz broszurę