Optymalizacja wykorzystania i alokacji posiadanej floty

Optymalizacja wykorzystania i alokacji posiadanej floty w obrębie szerokiego zakresu ograniczeń, takich jak trasy, harmonogramy, obsługa naziemna samolotów, rodzaje samolotów i zarządzanie z uwzględnieniem zakłóceń.

Optymalizacja floty to proces złożony

W jaki sposób Twoja firma minimalizuje problemy wynikające z braku samolotów, prowadzi efektywne planowanie wykorzystania samolotów, integruje nieplanowane remonty, radzi sobie ze zmiennością możliwości załadunkowych, zmianami operacyjnymi, krótkoterminową obsługą techniczną, ograniczeniami dotyczącymi tras i niespodziewanymi zakłóceniami?

Jak działają linie lotnicze

Typowe linie lotnicze posiadają zespół, który każdego dnia spędza ok. 3–4 godziny na optymalizacji planu dziennego i przygotowaniu 24-godzinnej zmiany przeznaczonej na obsługę nieplanowanych zmian i dynamicznych zdarzeń zakłócających jego przebieg — każdy nowy, łączący się z innymi problem dodatkowo komplikuje i tak już bardzo złożony plan.

Nieoczekiwane zdarzenia

Napięte harmonogramy szybko się dezaktualizują za sprawą nieprzewidzianych zdarzeń. Pogoda, opóźniony lot, awarie lub brak personelu w mgnieniu oka potrafią wyjść poza kosztorys, pozbawić firmę zysku albo utrudnić prowadzenie działań.

Można to zrobić lepiej

Rozwiązanie IFS Tail Planning Optimization and Assignment opracowano we współpracy z jedną z wiodących na świecie linii lotniczych. Stanowi ono część szerszego rozwiązania firmy IFS dla sektora lotnictwa cywilnego.

Optymalizacja wykorzystania floty przypomina synchronizację sześciu zębatek w przekładni:

  • Planowanie komercyjne—określanie częstotliwości, zarządzanie alokacją floty, kalkulacja dostępności miejsc, zarządzanie „okienkami” w harmonogramie, sezonowe plany lotów
  • Planowanie operacyjne—radzenie sobie ze złożonością planowania załóg i dyżurów, planowanie wyposażenia wsparcia naziemnego
  • Zarządzanie z uwzględnieniem ograniczeń—dostosowywanie długoterminowych planów remontów, uwzględnianie ograniczeń sektorowych i lokalizacyjnych, definiowanie połączeń i minimalnych czasów postojów, uwarunkowania doboru samolotów, definiowanie reguł zmiany typu samolotów
  • Optymalizacja alokacji samolotów—zoptymalizowana alokacja samolotów do lotów, optymalizacja przydzielania jednostek w oparciu o reguły preferencji
  • Planowanie obsługi remontowej—obliczanie średnioterminowych wymagań remontowych, obsługa planowanych i nieplanowanych remontów krótkoterminowych
  • Zarządzanie z uwzględnieniem zakłóceń—obsługa działań profilaktycznych, obsługa unieruchomionych samolotów, zmiana planów lotów pasażerów i informowanie o opóźnieniach

Charakterystyka

  • Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym z różnych systemów w celu zapewnienia nieprzerwanej optymalizacji wykorzystania floty w oparciu o wskaźniki wydajności KPI
  • Pulpit KPI informujący o skuteczności i efektywności alokacji jednostek w odniesieniu do krytycznych celów biznesowych
  • Możliwość wprowadzania zmian ręcznych metodą Drag & Drop
  • Integracja z innymi systemami linii lotniczych lub możliwość działania w formie elementu kompleksowego rozwiązania firmy IFS dla lotnictwa cywilnego

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Optimizing tail planning and maintenance

 

11% of an airline’s costs are attributed to maintenance, but with IFS’s TPOA solution, we will help you to reduce maintenance costs and increase profits. Watch the video to learn how.