Technologia EOI

Kluczowym składnikiem naszej adaptacyjnej platformy EOI jest solidna i skalowalna architektura oparta na podejściu modelowym, która obejmuje personel, procesy i technologię w celu zapewnienia skonsolidowanej wersji danych.

Budowa oparta na spójności

Architektura rozwiązania wykorzystuje budowę opartą na spójności. Firma IFS jako jedyny dostawca oferuje w pełni zintegrowane podejście umożliwiające powiązanie strategii z działalnością operacyjną, łączenie różnych obszarów dziedzinowych, które zapewnia całościowy wgląd w organizację z poziomu jednej platformy. Te zalety rozwiązania IFS EOI są możliwe dzięki trzem mechanizmom, które mogą współpracować z istniejącymi aplikacjami i systemami informatycznymi.

Warstwa prezentacyjna

Jest to najwyższy poziom rozwiązania IFS EOI. Pulpity zarządcze przedsiębiorstwa stanowią interfejs użytkownika. Łączą one wszystkie dane biznesowe niezbędne w odniesieniu do określonej roli użytkownika. Aplikacje pracują w środowisku internetowym, dzięki czemu system można łatwo udostępnić w sieci korporacyjnej. Wykorzystanie technologii internetowych pozwala na korzystanie z aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na dowolnym urządzeniu przenośnym. Obsługiwanych jest wiele przeglądarek.

Warstwa domenowa

W rozwiązaniu IFS EOI wykorzystano strukturę opartą na domenach. To podejście jest podstawą tworzenia oprogramowania mającego spełniać złożone wymagania dzięki powiązaniu projektu wdrożeniowego z elastycznie rozwijanym modelem. Technologia zastosowana w rozwiązaniu IFS EOI umożliwia integrację wielu domen biznesowych i technicznych. Domeną biznesową mogą być na przykład finanse, zarządzanie ryzykiem czy kadry, a domeną techniczną — integracja z systemem informacyjnym klienta. Takie podejście pozwala się skupić na kluczowej domenie i jej logice. Sprzyja to również nawiązywaniu twórczej współpracy między ekspertami technicznymi i biznesowymi, której wynikiem jest interaktywne ulepszanie modelu domeny jednocześnie w wielu kontekstach i wymiarach.

Niezawodne mechanizmy

Mechanizm modelowania

Ten mechanizm pozwala na tworzenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa w ramach adaptacyjnej platformy IFS EOI. Zarządza on wieloma zintegrowanymi modelami, w tym meta-modelem określającym struktury informacji i powiązania między nimi. Definiuje on encje, obiekty i grupy, a także określa ich właściwości, atrybuty i powiązania między nimi.

Mechanizm przetwarzania danych

Głównym celem mechanizmu przetwarzania danych jest zarządzanie modelem analityki biznesowej oraz funkcjami przetwarzania analitycznego online (OLAP) adaptacyjnej platformy dla przedsiębiorstw. Model analityki biznesowej określa dane strukturalne, takie jak wymiary, fakty, obliczenia i wskaźniki. Korzyścią, jaką użytkownicy odniosą dzięki połączeniu funkcji modelu i mechanizmu przetwarzania danych, są funkcje opartej na modelu analityki predykcyjnej stanowiące połączenie algorytmicznych modeli eksploracji danych i scenariuszy przewidywania sytuacji opartych na analizie „what-if”.

Mechanizm wykonawczy

Mechanizm wykonawczy obsługuje zdarzenia, uzupełniając analitykę operacyjną (zamiast obsługi samych danych) o zdarzenia powstające w czasie rzeczywistym. Dane przetwarzane są w trybie ciągłym, a nie tylko w seriach, w układzie dziennym, tygodniowym czy miesięcznym. Możliwość połączenia danych okresowych z bieżącymi zdarzeniami, oferowana przez adaptacyjną platformę dla przedsiębiorstw IFS EOI, zapewnia kadrze kierowniczej zintegrowane rozeznanie w sytuacji operacyjnej w czasie rzeczywistym. Mechanizm realizacji zaprojektowano z myślą o przetwarzaniu dużej liczby szybko zachodzących zdarzeń — z szybkością rzędu kilku milionów zdarzeń na sekundę.

Kompilator i menedżer pamięci

Rozwiązanie IFS EOI obejmuje kompilator wbudowany w adaptacyjną platformę dla przedsiębiorstw realizujący jednocześnie funkcję kompilatora i menedżera pamięci. Ułatwia to łączenie strategii z działalnością operacyjną w całej organizacji — we wszystkich obszarach jej działalności.

Operacje biznesowe z większym zakresem stosowania inteligentnych rozwiązań

Większość firm korzysta jednocześnie z wielu złożonych, wielowarstwowych rozwiązań obejmujących aplikacje biznesowe, narzędzia do raportowania i narzędzia analityczne oraz narzędzia wspierające współpracę. Technologia analityki operacyjnej IFS umożliwia zintegrowanie tej rozbudowanej struktury w czasie rzeczywistym, wspomagając tym samym świadome podejmowanie decyzji.

Pobierz ulotkę