Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania projektami przedsiębiorstwa (EPM) we wszystkich aspektach cyklu życia projektu

Firmy zarządzające cyklami życia złożonych projektów często zmuszone są korzystać z wielu oddzielnych rozwiązań informatycznych w celu zarządzania różnymi etapami życia projektu, takimi jak, zapytanie ofertowe, szacowanie, projektowanie, zaopatrzenie, produkcja, planowanie, kontrola kosztów, budowa, instalacja i oddanie do użytku.

Funkcjonalność systemu IFS Applications do zarządzania projektami przedsiębiorstwa (EPM) łączy te etapy w jeden zintegrowany proces, w ramach którego dane z bieżących czynności są przekazywane bezpośrednio do planu projektu. Zapewnia to najlepszą kontrolę i przejrzystość, dzięki czemu możliwa jest niedostępna w innych rozwiązaniach kontrola kosztów, pieniędzy, czasu, zasobów oraz ryzyka w czasie rzeczywistym. Firma IFS oferuje rozwiązanie w pełni oparte na projektach (PBS) - oparte na zasadach zarządzania projektami, a nie na powtarzalnych procesach.

Dlatego system IFS Applications jest rozwiązaniem często wybieranym w branżach zorientowanych na projekty, takich jak morski przemysł wydobywczy, lotnictwo i obrona, produkcja w trybie projektowania na zamówienie, górnictwo, infrastruktura, przemysł stoczniowy i konstrukcyjno-budowlany.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

W jakim stopniu system ERP upraszcza modele biznesowe oparte na projektach?

Firma IFS przeprowadziła badania wśród kadry kierowniczej różnych firm, zaczynając od przedsiębiorstw średniej wielkośći, na dużych firmach przemysłowych kończąc, aby lepiej zrozumieć w jakim stopniu obecnie oferowane opcje w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) spełniają wymagania firm z sektorów zorientowanych na projekty...

Pobierz White paper