Nadzór, ryzyko i zgodność w świecie VUCA

Niestałość, niepewność, złożoność i wieloznaczność (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity; VUCA) może stanowić jedno z największych wyzwań podejmowanych obecnie przez zarządy wielu firm. Socjoekonomiczne wahania rynkowe, zmiany technologiczne, brak stabilności politycznej i coraz bardziej restrykcyjne przepisy stanowią zagrożenie dla nakładów inwestycyjnych, łańcuchów dostaw, wyników finansowych, działań z zakresu nadzoru właścicielskiego, ryzyka i zgodności (Governance, Risk and Compliance; GRC) oraz bieżącej rentowności firmy.

W obliczu tych zawirowań wymagane są płynne zmiany polityk oraz procedur firmowych znajdujące odzwierciedlenie w odpowiednim działaniu całego przedsiębiorstwa.

Na szczęście firma IFS i system IFS Applications mogą Ci w tym pomóc. System IFS Applications oferuje odpowiednio dobrane oprogramowanie CRG stanowiące wbudowany komponent systemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zapewniając bieżącą przejrzystość i kontrolę działań.

Zarządzanie wydajnością firmy (CPM)

Inteligentne zarządzanie zmianami zachodzącymi w procesach biznesowych.

Zarządzanie wpływem na środowisko

Pomiar i agregacja konfigurowalnych parametrów środowiskowych, takich jak skład chemiczny czy ekologia na przestrzeni cyklu życia projektu lub produktu.

Zarządzanie ryzykiem

Rozwiązanie idealne do kontrolowania projektu i innych elementów wymagających nadzoru w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Oprogramowanie do zarządzania ładem korporacyjnym w świecie VUCA

Zarządzanie przedsiębiorstwem było wystarczająco trudne 20 lat temu, jeszcze przed nadejściem ery globalizacji. Restrykcjonowanie przepisów i ciągłe zmiany biznesowe doprowadziły do tego, że VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) czyli niestałość, niepewność, złożoność i wieloznaczność jest obecnie parametrem stałym. Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu.

Pobierz White paper