Rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

CSR — Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu — to aspekt prowadzenia działalności, który nabiera coraz większego znaczenia. Chodzi zarówno o ograniczanie ryzyka związanego z kwestiami przestrzegania przepisów, jak i zwiększenie przejrzystości prowadzenia działalności z myślą o podniesieniu zysków. Oprogramowanie ERP firmy IFS zawiera szeroką gamę funkcji raportowania oraz kontroli w zakresie CSR i sprawozdawczości pozafinansowej. Rozwiązania są w pełni zintegrowane z systemem IFS Applications, co pozwala zwiększyć produktywność i zmniejszyć czasochłonność nieprzynoszących zysków czynności administracyjnych.

CSR w dużych firmach

W ramach działań na rzecz promowania koncepcji CSR firma IFS zleciła firmie analitycznej IDC przeprowadzenie globalnej ankiety na temat podejścia przedsiębiorstw do tego typu sprawozdawczości. Analizę zagadnienia przeprowadzono na podstawie rozmów z dyrektorami finansowymi międzynarodowych firm o rocznym obrocie przekraczającym 100 milionów euro, w ośmiu krajach.

Najważniejsze ustalenia

  • Znaczenie dokładnych i wiarygodnych danych CSR rośnie, ponieważ od firm oczekuje się dokumentowania działań z zakresu CSR, a także zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczości finansowej.
  • 61% ankietowanych deklarowało duże zainteresowanie zintegrowanym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, które umożliwiałoby monitorowanie i mierzenie wpływu firmy na środowisko.
  • 63% firm usiłowało oszacować wkład finansowy w swoje działania CSR na podstawie danych z ich monitorowania. Jednak tylko 66% uważa, że jest w stanie dokonać wiarygodnej oceny.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Wybór systemu ERP dla firmy produkcyjnej, zgodnego z normą ISO 26000

Norma ISO 26000 — nowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu — jest w pewnym stopniu oparta na koncepcji Global Compact ONZ. Jakie nowe wymagania norma ISO 26000 postawi przed systemami ERP i innym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw używanym przez firmy przemysłowe?

Pobierz White paper

CSR w dużych firmach

W ramach działań na rzecz promowania koncepcji CSR firma IFS zleciła firmie analitycznej IDC przeprowadzenie globalnej ankiety na temat podejścia przedsiębiorstw do tego typu sprawozdawczości. Analizę zagadnienia przeprowadzono na podstawie rozmów z dyrektorami finansowymi międzynarodowych firm o rocznym obrocie przekraczającym 100 milionów euro, w ośmiu krajach.

Pobierz raport