Business Agility Software

Business Agility Flexibility

Great business insight has minimal impact if you don’t have the flexibility to make changes quickly. But to gain true business agility you need more than flexibility alone. To capitalize on opportunities in full you also need the knowledge and vision to understand how to maximize success.

Umiejętność reagowania: Jak szybko podejmować właściwe kroki

Wiedza i znajomość branży mają duże znaczenie w zyskiwaniu przewagi nad konkurencją, ale dostosowanie działalności firmy w obliczu nowych możliwości wymaga elastyczności. Zdolność do szybkiego działania w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń wymaga oprogramowania, które umożliwia szybkie zmiany.

Czasem kluczowe znaczenie ma zbalansowanie zapasów pomiędzy wieloma zakładami i oddziałami, znalezienie nowego dostawcy lub odpowiednie pokierowanie pracownikiem serwisu. Czasem jest to wkroczenie na nowy rynek, przejęcie firmy oferującej potrzebne materiały lub zmiana kluczowej linii produktowej. Zarówno w przypadku małych i dużych wyzwań biznesowych potrzebne jest oprogramowanie dla przedsiębiorstw, które pomaga wdrożyć zmiany bez przerw i zakłóceń w codziennej pracy.

Uważamy, że zdolność elastycznego reagowania, wizja i wiedza stanowią fundamenty elastyczności biznesowej. Na tych stronach opiszemy, w jaki sposób można zyskać te trzy wartości.

IFS dla elastycznych przedsiębiorstw

Rozwiązania ERP, EAM oraz produkty do zarządzania usługami serwisowymi firmy IFS są opracowywane z myślą o elastycznym biznesie. Łatwość wdrażania, rozbudowy i dostosowania umożliwia jeszcze szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby firmy.

Jak IFS pomaga uzyskać elastyczność biznesową?

Elastyczność w 60 sekund

Elastyczność: zdolność do podejmowania szybkich działań w przypadku niespodziewanych zdarzeń, umożliwiająca szybką adaptację do nowych możliwości rynkowych. To 60-sekundowe nagranie opisuje kluczowe wyzwania związane z inwestowaniem w oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Elastyczność biznesowa IFS: Elastyczność w 60 sekund

Elastyczność - szczegółowa analiza

Dla większości firm oczywiste jest, że umiejętność szybkiego i odpowiedniego reagowania na zmiany ma kluczowe znaczenie dla sukcesu, choć niemal wszystkie wkładają sporo wysiłku w celu uzyskania odpowiedniej elastyczności.

Zmagając się z nowymi rozporządzeniami lub przepisami prawnymi wprowadzonymi w branży, nagłymi zmianami cen towarów czy nawet jednorazowymi dużymi zamówieniami klientów wymaga ona podstawowego oprogramowania dla przedsiębiorstw, które umożliwi wprowadzenie zmian.

Jakie są kluczowe zagadnienia w przypadku zwiększania elastyczności operacyjnej?

Reagowanie na nowe, zmieniające się lub zróżnicowane wymagania klienta

Zmiany oczekiwań klientów oznaczają niespotykaną dotąd złożoność i różnorodność. Efektem tego jest dodanie nowych, zaawansowanych technologicznie i niestandardowych produktów do asortymentu produktów opracowanych z wykorzystaniem modeli produkcji na magazyn czy na zamówienie, a także trybów produkcji z możliwością niestandardowej konfiguracji. Firmy muszą swobodnie i rzetelnie spełniać wymagania wszystkich tych modeli w czasie rzeczywistym.

Z tego względu produkcja mieszana stała się standardem. Jednak niewiele firm dysponuje oprogramowaniem biznesowym o elastyczności zapewniającej wystarczająco szybką reakcję na zmianę modelu produkcji lub przejście na produkcję mieszaną.

Skuteczne delegowanie aktywów i personelu oraz zarządzanie nimi

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić obsługę klienta na możliwie najwyższym poziomie i wytwarzać światowej klasy produkty, jednocześnie ciągle poprawiając wydajność i obniżając koszty. Równowaga między oszczędnym modelem działania, zakładającym wykorzystanie niewielkiej ilości zasobów w łańcuchu dostaw, liczby pracowników czy aktywów kapitałowych a utrzymaniem zdolności do wykorzystywania nadchodzących zmian jest bardzo delikatna.

To oznacza konieczność szybkiego przydzielenia zasobów w reakcji na zmiany zapotrzebowania, zmiany przydziału zapasów w obrębie różnych produktów oraz zarządzania rezerwami w różnych zakładach i działach.

Dodawanie nowych możliwości we właściwym momencie

Rozwijająca się organizacja prawdopodobnie będzie potrzebowała możliwości obsługi nowych dziedzin działalności, współpracy z rynkami nowych krajów czy regionów, w tym między innymi zasad opodatkowania, przepisów prawnych, języków, jednostek miar, modeli dystrybucji i lokalnych praktyk biznesowych. Jeśli dodawanie lub poszerzanie możliwości biznesowych firmy jest pracochłonnym procesem, który zakłóca działanie firmy, jest bardzo prawdopodobne, że koszty tego działania będą większe niż osiągnięte korzyści.

Elastyczność wymaga zastosowania modułowego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, zbudowanego z oddzielnych komponentów opracowanych tak, aby umożliwić ich współpracę. Wielu sprzedawcom zależy w pierwszej kolejności na sprzedaży i zainstalowaniu jak największej liczby funkcji oprogramowania. Bardziej korzystne i dużo mniej uciążliwe jest nabycie i stopniowe wdrażanie oprogramowania, a potem dodawanie nowych funkcji zależnie od potrzeby i wielokrotne wprowadzanie małych części oprogramowania zależnie od osiąganego, związanego z nimi zysku z inwestycji.

Dostosowanie narzędzi i procesów biznesowych do potrzeb organizacji

Umiejętność dokładnej selekcji danych, które mają być udostępnione użytkownikom oraz sposobu ich prezentacji ma duże znaczenie. Ma to wpływ na każdy aspekt działalności — od wydajności po jakość danych wewnętrznych, a nawet wzrost zysku i przychodu. Często można przeoczyć dwa bardzo istotne aspekty indywidualnej konfiguracji oprogramowania dla przedsiębiorstw: zmiana procesów oraz zmiana interfejsów.

Wdrożenie właściwych modułów w procesach biznesowych powinno być możliwe zawsze — bez względu na to, jak się zmieniają. Trzeba mieć pewność, że będą one płynnie współdziałać z istniejącym systemem. Nie każde oprogramowanie dla przedsiębiorstw jest oparte na tym założeniu, a to może oznaczać konieczność przejścia z integracji całego systemu na integrację poszczególnych punktów, co ogranicza elastyczność.

Interfejsy powinny być spójne, użyteczne i łatwe do dostosowania, dzięki czemu typowe środowisko robocze będzie spełniać potrzeby pracowników. W celu zapewnienia jak najwyższej wydajności pracy użytkownika ta elastyczność powinna być również dostępna z poziomu urządzeń mobilnych.

Jak szybko wprowadzać zmiany

Zwiększanie zręczności operacyjnej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pełnej elastyczności biznesowej. Oznacza to umiejętność jeszcze szybszego wykorzystania nadarzających się okazji oraz ograniczenie utrudnień wynikających z nieoczekiwanych przeszkód. White paper: Jak zapewnić pełną elastyczność przedsiębiorstwa.

Jak zapewnić pełną elastyczność przedsiębiorstwa: kluczowe zagadnienia

Jaką Twoja firma może mieć pewność, że inwestycja w technologię konieczna dzisiaj okaże się przydatna także jutro, biorąc pod uwagę gwałtownie zmieniający się rynek?

Pobierz White Paper

Jak IFS pomaga uzyskać elastyczność biznesową

Dzięki zaprojektowanej od podstaw konstrukcji modułowej system IFS Applications pozwala łatwo i szybko poszerzać obsługiwane funkcje. To z kolei umożliwia wprowadzenie zmian, dzięki którym firma zawsze spełni wymagania klientów i uzyska przewagę nad konkurencją.

Pobierz White Paper

Business Agility Software

Business Agility - IFS Applications

Great business insight has minimal impact if you don’t have the flexibility to make changes quickly. But to gain true business agility you need more than flexibility alone. To capitalize on opportunities in full you also need the knowledge and vision to understand how to maximize success.

Oprogramowanie a przyszłość elastyczności biznesowej

Dowiedz się, jak uzyskać pełną elastyczność biznesową i nieustannie dobrze prosperować dzięki elastycznemu oprogramowaniu biznesowemu.

Pobierz White Paper

Pełna elastyczność biznesowa

W czołówce rynkowej znajdują się firmy, które rozumieją znaczenie elastyczności biznesowej. W jaki sposób Twoja firma może stać się elastyczna?

Diabeł tkwi w szczegółach

Sprawdź, w jaki sposób ciąg nieprzewidzianych zdarzeń może pokrzyżować nawet najlepiej przemyślane plany.