Wiedza: coś nowego każdego dnia

Business Agility Knowledge

Elastyczność to także umiejętność rozpoznawania problemów lub okazji biznesowych, gdy tylko się pojawią - zarówno w przypadku złożonych projektów i dużych firm.

Wiedza: doświadczenia z przeszłości pomagają stawić czoła teraźniejszości i przygotowują na przyszłość

Najcenniejszy rodzaj wiedzy biznesowej ma źródło w zdolności do tworzenia spójnego i dokładnego wglądu w przeszły, teraźniejszy i przyszły stan produktów, projektów, klientów, majątku, infrastruktury i pracowników — także w przypadku złożonych działań i projektów o skali globalnej.

Uzyskanie rzetelnych informacji wymaga oprogramowania dla przedsiębiorstw, które dostarcza potrzebnych informacji odpowiednim osobom we właściwym momencie, w czytelnej i łatwej do wykorzystania postaci.

Wiedza - podobnie jak wizja i umiejętność reagowania - stanowi podstawę elastyczności biznesowej. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy omawiać, jakie ma znaczenie oraz jak ją uzyskać.

Wiedza w 60 sekund

Wiedza: głęboki wgląd operacyjny, który pozwala dokładnie wiedzieć, co dzieje się w całej Twojej działalności w dowolnym czasie, pomagając przygotować się do codziennych niespodzianek. To 60-sekundowe nagranie opisuje kluczowe wyzwania związane z inwestowaniem w oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Elastyczność biznesowa IFS: Wiedza w 60 sekund

Wiedza - szczegółowa analiza

Przedsiębiorstwa operują coraz większymi ilościami danych, ale coraz częściej występują sytuacje, gdzie trudno jest odróżnić precyzyjne i przydatne informacje od tych niedokładnych i bezużytecznych.

Wiedza i analiza powinny stanowić podstawę wszelkich podejmowanych decyzji. Niepewne dane mogą stanowić zagrożenie dla firmy, a nieprecyzyjne albo niespójne informacje mogą skutkować kosztownymi pomyłkami. W jaki sposób zyskać pewność, że informacje będące podstawą podejmowanych decyzji są precyzyjne, bieżące i spójne w całym przedsiębiorstwie?

Nie jest to łatwe w firmie, w której przetwarzane są złożone dane na temat majątku przedsiębiorstwa, części zamiennych, kadry, klientów, dostawców, kosztów realizacji projektów oraz stanu łańcucha dostaw, obejmujące liczne projekty i placówki. Odpowiednie oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc we właściwym wykorzystaniu potencjału, który wiąże się z właściwym wykorzystaniem wiedzy w firmie.

Jakie są kluczowe wyzwania na drodze do wykorzystania wiedzy i zwiększenia elastyczności biznesowej przedsiębiorstwa?

Wiedza na temat działania firmy

Operowanie spójną wersją danych w całym przedsiębiorstwie jest olbrzymim wyzwaniem dla organizacji o złożonej budowie. Od skutecznego alokowania zasobów w obliczu nagłych zmian popytu, przez dostarczanie pilnych raportów w branżach podlegających surowym przepisom, po szczegółowe śledzenie długoterminowej współpracy z klientem — łatwy dostęp do precyzyjnych informacji ma olbrzymi wpływ na działanie firmy.

Informacje np. na temat aktywów są bardzo przydatne w firmach z wielu branż. Informacje muszą również być monitorowane przez cały proces eksploatacji — od projektowania i użytkowania po obsług e techniczną i wycofanie z użytku. Pełny i dokładny wgląd w każdy etap cyklu życia aktywów pozwala je wykorzystać w wydajny i najbardziej przydatny firmie sposób. A czy oprogramowanie stosowane w Twoim przedsiębiorstwie może dostarczać takie dane w szybki i rzetelny sposób?

Znaczenie łatwości obsługi

Spójne i dokładne informacje są przydatne tylko wtedy, gdy osoby, które ich potrzebują, mają do nich dostęp, a informacje są czytelne i można na ich podstawie podjąć działania. Łatwość obsługi jest kluczową cechą oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jeśli obsługa narzędzi i aplikacji jest utrudniona, pracownicy mogą przestać z nich korzystać. Oznacza to, że inwestycja w oprogramowanie okazała się bezcelowa. Idealnie informacje powinny być łatwo dostępne, czytelne, przeszukiwalne i nieskomplikowane we wprowadzaniu przez pracowników o różnych potrzebach i umiejętnościach.

Dostęp do informacji — zawsze i wszędzie

Pracownicy oczekują właściwych warunków do pracy tam, gdzie się znajdują. Zapewnianie pracownikom mobilnym dostępu do danych oraz możliwości aktualizowania informacji w kluczowych systemach w trakcie pracy także poza biurem może mieć olbrzymi wpływ na funkcjonowanie firmy.

Realizacja zleceń w placówce klienta lub prowadzenie z nim rozmowy może być znacznie utrudnione, jeśli pracownicy nie mają dostępu do informacji przechowywanych w centrach danych. Jednocześnie konieczność powrotu do biura przed kontynuowaniem rozmów z klientem oznacza stratę cennego czasu. Takie opóźnienia mogą być bardzo kosztowne, biorąc pod uwagę liczbę pracowników mobilnych w całym przedsiębiorstwie, a współpraca z klientem może znacznie ucierpieć, gdy zebrane informacje nie zgadzają się ze stanem faktycznym.

Zrozumienie i modelowanie przyszłości

Umiejętność rozpoznawania zagrożeń i okazji biznesowych zanim się pojawią oraz rozumienie skutków kroków podejmowanych w związku z nimi pozwala lepiej od konkurencji wykorzystać okazje biznesowe, a także opracować plany działań w ramach zarządzania ryzykiem.

W przypadku międzynarodowych przedsiębiorstw rozpoznawanie i ustalanie mechanizmów zapobiegawczych i zależności w środowisku skomplikowanych łańcuchów dostaw i licznych projektów może być problematyczne. Jednak dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu dla przedsiębiorstw można zaplanować różne scenariusze oraz przetestować inicjatywy strategiczne podejmowane w różnych warunkach.

Obejmuje to zapewnianie długoterminowych kontraktów pomocy technicznej, opracowanych na podstawie bogatej wiedzy na temat kosztów zatrudnienia i potrzebnej kadry, dzięki czemu są zarówno opłacalne, jak i atrakcyjne względem ofert konkurencyjnych. To również modelowanie wpływu kluczowych decyzji strategicznych, takich jak wejście na nowy rynek oraz testowanie scenariuszy na podstawie precyzyjnych danych opisujących działanie firmy, co może zadecydować między powodzeniem a porażką biznesową.

Pobierz White paper: Rozszerzanie wiedzy operacyjnej

MagnaFlow

Firma Magnaflow korzysta z oprogramowania ERP − IFS Applications. Umożliwia ono dokładną realizację zobowiązań, a także zapewnia dynamiczny obrót i spedycję zamówień klientów z całego świata.

Praktyczne wykorzystanie elastyczności IFS

Lepszy wgląd w działanie firmy — trzy przeszkody na drodze do elastyczności biznesowej

Więcej informacji na temat optymalnego korzystania z wiedzy na temat działania firmy na drodze do uzyskania elastyczności biznesowej znajduje się w white paper.

Pobierz White Paper

W jaki sposób firma IFS pozwala uzyskać szerszą wiedzę operacyjną

Od ponad 30 lat nasze produkty ERP, EAM i rozwiązania do zarządzania usługami są wykorzystywane przez największe światowe firmy o złożonej strukturze oraz skomplikowanych projektach i łańcuchach dostaw w celu uzyskania precyzyjnych danych na temat prowadzonych działań.

Pobierz White Paper

Dowiedz się więcej o elastycznym oprogramowaniu i elastyczności biznesowej

Dowiedz się, co współpracujące z nami firmy działające na rynkach całego świata mówią o oprogramowaniu, z którego korzystają.

Zobacz infografikę

Pełna elastyczność biznesowa

W czołówce rynkowej znajdują się firmy, które rozumieją znaczenie elastyczności biznesowej. W jaki sposób Twoja firma może stać się elastyczna?