Preparing For The Unknown with Business Agility

Business Agility Vision

When you can’t predict the future, how can your technology investments support your long term strategic vision without restricting it? Vision means preparing for the unknown, with agile enterprise software designed for change.

Czy moje oprogramowanie sprawdzi się w przypadku niespodziewanych zmian?

Rynki, wymogi klientów, produkty, działania konkurencji i sposoby prowadzenia działalności - wszystko wciąż się zmienia. Obecnie strategie opracowywane przez firmy muszą obejmować bardzo różne warianty. Branie pod uwagę nawet mało prawdopodobnych scenariuszy oznacza rozpatrzenie możliwości przejścia do innego segmentu rynkowego lub zmiany podejścia biznesowego oraz umiejętne wykorzystanie nowo powstałych okazji zysku.

Dlatego właściwa wizja jest jedną z podstaw elastyczności biznesowej: dobranie i wdrożenie elastycznych narzędzi w momencie, gdy jest ono potrzebne, bez zbędnych utrudnień.

Wizja w 60 sekund

Wizja: gotowość na zmiany i elastyczność umożliwiająca wychodzenie naprzeciw nieznanym zagrożeniom i okazjom, gdy tylko pojawią się na horyzoncie. To 60-sekundowe nagranie opisuje kluczowe wyzwania związane z inwestowaniem w oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Elastyczność biznesowa IFS: Wizja w 60 sekund

Wizja - Szczegółowa analiza

Droga do elastycznego biznesu zaczyna się od ustalenia, gdzie mogą pojawić się nowe okazje rozwoju działalności, jak je wykorzystać oraz w jaki sposób się na nie przygotować.

Często przeszkodą na tej drodze stoi oprogramowanie stosowane w przedsiębiorstwie. Tymczasem kluczowe systemy firmy powinny wspierać zmiany wynikające z długofalowej strategii, wahań rynkowych, zmian w wymogach klientów czy też nowych metod prowadzenia działalności. Co więcej, strategia biznesowa przedsiębiorstwa i inwestycje w technologie powinny być ściśle ze sobą powiązane.

Jakie są najważniejsze przeszkody związane z długofalowymi inwestycjami w technologie dla przedsiębiorstwa?

Gotowość na niespodzianki

Na dzisiejszym rynku firmy muszą planować nie tylko teraźniejsze potrzeby. Liczy się umiejętność radzenia sobie w obliczu coraz trudniejszej do przewidzenia przyszłości. Elastyczność w strategii, procesach biznesowych i inwestycjach w infrastrukturę ma kluczowe znaczenie..

Technologia stosowana w przedsiębiorstwie nie powinna określać jednej ścieżki do ustalonego celu ani stanowić koszty związane z funkcjami, które rozwiązują problemy wynikające z mało prawdopodobnych scenariuszy. Niestety często właśnie tak opracowane są systemy stosowane w firmach. Technologia modułowa, która pozwala łatwo dodawać nowe funkcje i mechanizmy, rozwiązuje ten problem. Dzięki budowie modułowej może łatwo dodać nowe funkcje przydatne w obliczu wejścia firmy na nowy rynek, wprowadzenia nowych produktów czy też wdrożenia nowych procesów. W ten sposób firma może sprawnie wykorzystać okazję biznesową, zintegrować nowo przejęte przedsiębiorstwo, czy też wdrożyć nowy model uzyskiwania przychodów czy oferowania usług.

Szybkie uzyskiwanie korzyści z inwestycji

Długotrwałe wdrażanie oprogramowania dla przedsiębiorstwa ogranicza rozwój firmy, przez co wybrane rozwiązanie technologiczne decyduje o przyjętej wizji, a nie na odwrót.

Tutaj też świetnie sprawdza się technologia modułowa. Przez dodawanie poszczególnych elementów według potrzeb, inwestycje w technologię idą w parze z wizją rozwoju biznesowego i są odpowiednio dobierane do nowych potrzeb i trendów oraz skuteczniej przynoszą korzyści.

Operowanie wiedzą i umiejętnościami

Spora część informacji, którymi dysponuje firma, jest poza zasięgiem rozwiązań technologicznych. W firmach zajmujących się złożonymi, skomplikowanymi technicznie procesami, wiedza zespołów specjalistów i innych pracowników to największy atut przedsiębiorstwa.

Kluczowym wyzwaniem jest przekształcenie wiedzy, umiejętności i pomysłów, którymi dysponuje pracownik jako jednostka, w zasób, który będzie przynosił korzyści całemu przedsiębiorstwu.

Odpowiednia technologia umożliwia taki przesył wiedzy. Obejmuje to zarówno udostępnianie gromadzonych centralnie informacji technicznych i dotyczących zleceń, instrukcji sprzętu lub przeprowadzania napraw albo stosowanie jednego systemu do śledzenia elementów wymaganych na potrzeby projektu. Właściwy dobór oprogramowania sprawia, że kluczowy zasób firmy — wiedza — nie przepada w przypadku utraty pracownika lub zmian organizacyjnych.

Relacje klientów i dostawców

Rosnąca popularność technologii cyfrowych zmienia sposób, w jaki klienci myślą, postępują i komunikują się z firmami. Firmy skupiające działalność na poziomie projektu czy produktu muszą szczególnie dołożyć starań, aby zmienić sposób obsługi i interakcji z klientami, dostawcami i partnerami.

Szybki dostęp do wiedzy na temat takich zależności jest możliwy tylko przy zastosowaniu systemów, które zarządzają i przedstawiają cały cykl interakcji — od oferty sprzedażowej, przez zakup, aż po stałą obsługę.

Nowa kultura i praktyki w środowisku pracy

Modyfikowanie sposobu i kultury pracy stanowią kluczowe aspekty działalności zgodnie ze strategią firmy, która wciąż może ulegać zmianie.

Aby skutecznie wykorzystać zmiany jako okazje do rozwoju biznesowego, firmy potrzebują systemów, procesów i opracowanych sposobów postępowania umożliwiających przekształcenie działalności, gdy okaże się to konieczne. Może to dotyczyć niewielkich usprawnień, np. automatyzowanie zadań dla pracowników technicznych, ale również większych zmian, np. wdrożenie nowych zasad takich jak BYOD (Bring Your Own Device), wynikających z trendów wśród nowoczesnych pracowników.

Więcej informacji na temat realizowania wizji swojej firmy w obliczu kwestii związanych z elastycznością biznesową zawiera nasz White paper: Planowanie zmian.

Imerys

Imerys

Aby nieustannie być o krok przed dynamicznymi zamianami trendów w branży i wykorzystać je na swoją korzyść, firma Imerys niedawno zaktualizowała posiadane rozwiązanie firmy IFS.

Praktyczne wykorzystanie elastyczności IFS

Planowanie zmian: pięć wyzwań dotyczących elastyczności oraz inwestycji w oprogramowanie dla przedsiębiorst

Oferta odpowiednia do potrzeb w danym momencie jest podstawą udanego biznesu. Ale jak ją zaplanować w obliczu wciąż zmieniających się prognoz?

Pobierz White Paper

Jak oprogramowanie IFS pomaga przedsiębiorstwom stawić czoła zmieniającej się przyszłości

Dzięki zaprojektowanej od podstaw architekturze modułowej system IFS Applications pozwala łatwo i szybko poszerzać obsługiwane funkcje. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie dogłębnych zmian organizacyjnych, gdy strategia firmy lub sytuacja rynkowa tego wymagają. W ten sposób zaistnienie firmy na nowych rynkach lub zwiększenie rentowności jest możliwe bez zbędnych przestojów czy opóźnień.

Pobierz White Paper

Oprogramowanie a przyszłość elastyczności biznesowej

Dowiedz się, jak uzyskać pełną elastyczność biznesową i nieustannie dobrze prosperować dzięki elastycznemu oprogramowaniu biznesowemu.

Pobierz White Paper

Dlaczego elastyczność tak bardzo się liczy?

Elastyczne działania biznesowe mają obecnie większe znaczenie, niż kiedykolwiek. Ale gdzie leży źródło elastyczności? I jak należy postępować?

Diabeł tkwi w szczegółach

Sprawdź, w jaki sposób ciąg nieprzewidzianych zdarzeń może pokrzyżować nawet najlepiej przemyślane plany.