IFS Applications - oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do zarządzania firmą globalną

IFS Global Locations

Obecnie nawet średnie firmy prowadzą działania, które obejmują cały świat. Większość rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania firmą globalną, w tym system IFS Applications, wspiera działalność w wielu językach, walutach czy systemach miar. System IFS Applications oferuje także często niedocenianą funkcjonalność łatwego wprowadzania do systemu nowych jednostek biznesowych lub działów, a następnie zarządzanie procesami w tych jednostkach. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw IFS Applications zapewnia wsparcie kluczowych procesów, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, zapasami i projektami w różnych częściach świata, działach biznesowych czy oddziałach. Wszystko dlatego, że w dzisiejszych czasach pracownicy mogą być zatrudnieni w jednej firmie, przedstawiać raporty kierownikowi z drugiej firmy, a rozliczać projekty według czasu określonego w trzeciej.

Firma IFS oferuje również zaawansowane wsparcie wielu typów produkcji i procesów biznesowych, które umożliwiają wdrożenie tego samego oprogramowania dla przedsiębiorstw w różnych działach. Oferujemy również wsparcie obsługi systemów podatkowych ważnych, rozwijających się gospodarek takich krajów, jak na przykład Brazylia. Umożliwiamy również bardzo dobrą organizację oraz kompleksowe zarządzanie wdrożeniami o zasięgu globalnym.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Dobór oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa

Przy dzisiejszej dynamicznej i wciąż zmieniającej się konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami firmy muszą zrozumieć, że zmiana jest najbardziej dominującym i najważniejszym elementem środowiska handlowego. To nieustające wyzwanie, któremu trzeba umiejętnie sprostać, jeśli firma ma „utrzymać równowagę” i zachować kurs, gdy świat pędzi często w nieoczekiwanych kierunkach.

POBIERZ WHITEPAPER

W jaki sposób uzyskać globalne rozwiązanie ERP

White paper podkreśla, jak ważne jest globalne rozwiązanie ERP - umożliwiające obsługę procesów I wykonywanie transakcji z wykorzystaniem scentralizowanego systemu informatycznego z jedną bazą danych. Globalny system ERP jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym globalną przejrzystość, kontrolę oraz elastyczność firmy.

Pobierz White Paper