Oprogramowanie IFS Zarządzanie Obsługą Serwisową pozwala organizacjom na kompleksowe zarządzanie serwisem i ogranicza ogólne koszty związane z obsługą wielu dostawców. Klient otrzymuje w pełni zintegrowane, obejmujące wszystkie aspekty łańcucha serwisowego, rozwiązanie, które zapewnia niezrównaną wydajność i automatyzację. Nasze wydajne rozwiązanie do zarządzania serwisem upraszcza procesy, a jednocześnie zapewnia firmom skupionym na aktywach kompleksowe rozwiązanie serwisowe obejmujące oprogramowanie do pełnej obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO).

Klienci IFS informują:

  • 10% Poprawa aktualizacji zasobów
  • 95%+ Wskaźnik realizacji umów SLA z klientami
  • 100% Wskaźnik realizacji wszystkich zaplanowanych prac z zakresu obsługi technicznej

Zarządzanie serwisem w terenie w firmach o wysokiej kapitałochłonności

Nasze unikalne, oparte na ERP rozwiązanie do zarządzania serwisem koncentruje się na profilaktycznej obsłudze technicznej związanej z bardziej intensywnym planowaniem i mniejszą ilością nieplanowanych zmian. Bezproblemowo łączy ono systemy wewnętrzne z procesami obsługi serwisowej w terenie, radząc sobie z umowami SLA, pomagając w spełnieniu norm zgodności i optymalizując złożone zadania.

Zarządzanie serwisem w terenie w firmach o wysokiej kapitałochłonności

Obsługa techniczna, naprawy i remonty

IFS oferuje oprogramowanie do zaawansowanej obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO), które zaspokoi potrzeby firm specjalizujących się w obsłudze technicznej, naprawach i remontach, obsłudze OEM/posprzedażnej wyposażenia czy naprawach maszyn i silników. Nawet z branż ściśle regulowanych, takich jak lotnictwo czy energetyka jądrowa.

Obsługa techniczna, naprawy i remonty

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) musi być czymś więcej niż tylko ulepszonym skomputeryzowanym systemem zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). System IFS Applications oferuje dużo więcej. Zapewnia możliwość wdrożenia dowolnych funkcji pomocniczych, które pozwolą spełnić wymogi dotyczące zarządzania majątkiem oraz inne wymogi organizacyjne.

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa