Oprogramowanie do serwisu w terenie dla branż kapitałochłonnych

Field Service for Asset Management

IFS Zarządzanie Obsługą Serwisową to kompleksowe rozwiązanie do obsługi serwisowej przedsiębiorstwa z silnym naciskiem na kwestie środków trwałych i infrastruktury liniowej, w tym złożoną obsługę techniczną, naprawy i remonty wyposażenia. Nasze unikalne, oparte na ERP rozwiązanie do zarządzania serwisem koncentruje się na profilaktycznej obsłudze technicznej związanej z bardziej intensywnym planowaniem i mniejszą ilością nieplanowanych zmian. Bezproblemowo łączy ono systemy wewnętrzne z procesami obsługi serwisowej w terenie, radząc sobie z umowami SLA, pomagając w spełnieniu norm zgodności i optymalizując dłuższe, złożone zadania dzięki mechanizmowi optymalizacji zasobów.

IFS Zarządzanie Obsługą Serwisową (IFS ESM) usprawnia procesy wewnętrzne i obsługę klienta za pomocą jednego produktu, który zapewnia organizacji kompleksowe zarządzanie obsługą serwisową, począwszy od finansów, aż po pracę w terenie. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do obsługi technicznej aktywów o znaczeniu krytycznym. Jest także przeznaczone dla producentów wykonujących w ramach obsługi posprzedażnej lub umowy serwisowej prace związane z obsługą techniczną infrastruktury.

  • Pełna integracja z najlepszym w swojej klasie systemem ERP, zapewniająca bezproblemowe zarządzanie obsługą serwisową
  • Kompleksowe zarządzanie projektami, od prognozowania i planowania po realizację projektów
  • Moduł pełnej obsługi technicznej, który obejmuje planowanie i realizację prac
  • Zarządzanie kontraktami w celu zapewnienia realizacji prac zgodnie z umowami
  • Rozwiązania mobilne dla pracowników terenowych i operatorów urządzeń zapewniają dostęp w każdym miejscu i czasie z możliwością pracy offline

  • Zapewnia, że obsługa klienta odbywa się bezproblemowo dzięki zarządzaniu wymianą i wysyłką, obsłudze kodów kreskowych, rejestrom informacji itp.
  • Zarządza złożonymi, długoterminowymi projektami za pomocą narzędzi do budżetowania i prognozowania, strukturom podziału pracy i planowaniu projektów
  • Obsługuje modele planowej i predykcyjnej obsługi technicznej. Prezentuje szczegółowe listy zadań i struktury podziału pracy