ZAMÓW WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ

Zobacz, co oprogramowanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie może wnieść do Twojej firmy.

Korzyści dla użytkownika

  • Możliwość zaoferowania klientom wyższego poziomu obsługi
  • Możliwość gromadzenia informacji z jednej lokalizacji
  • Poczucie bardziej profesjonalnego działania

Korzyści dla firmy

  • Możliwość monitorowania postępów każdego zadania i dotrzymywania terminów określonych w umowach o poziomie świadczonych usług (SLA)
  • Niższe koszty administracyjne i zwiększona spójność danych
  • Szybszy dostęp do najważniejszych informacji umożliwiający podejmowania decyzji w oparciu o fakty

Mobilne zlecenia robocze na platformie Android

Aplikacja IFS Mobilne Zlecenia Robocze umożliwia dostęp personelu technicznego do najważniejszych informacji w dowolnym czasie. To standardowe rozwiązanie, opracowane w oparciu o sprawdzone procedury, które można skonfigurować pod kątem zarządzania zadaniami właściwymi dla wielu sektorów branży kapitałochłonnej. Ponadto pozwala uniknąć problemów wynikających z braku dostępu do sieci lub jej niestabilności.

Optymalizacja procesów z dziedziny serwisu i utrzymania ruchu oznacza eliminację wielu zadań administracyjnych i opóźnień w komunikacji, skrócenie czasu dojazdu, a także zwiększenie produktywności oraz poprawę jakości obsługi klientów.

Warto jednak ocenić to samodzielnie na podstawie przygotowanych materiałów wideo: IFS Mobilne Zlecenia Robocze — platforma Android lub Windows Mobile 6.5

Mobilne zlecenia robocze na platformie Android

Cały pakiet na laptopie

Rozpoczynając dzień pracy, wystarczy otworzyć laptop, aby zobaczyć, co jest do zrobienia. Dokumenty, instrukcje dotyczące sposobu pracy, raporty na temat jej postępów są przedstawione w postaci czytelnych obrazów.

Zaawansowany interfejs, duży ekran i klawiatura znacznie ułatwiają personelowi technicznemu uzyskanie potrzebnych informacji. Lepiej przetwarzać, wyświetlać i przesyłać informacje na temat zadań, korzystając z głównej aplikacji, której mechanizmy są intuicyjne i szybkie. Wciąż jednak można skorzystać z nieograniczonego dostępu do informacji za pomocą aplikacji biznesowej.

Pracownicy mobilni - Enterprise Explorer

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Book a Demo