Oprogramowanie do zarządzanie usługami serwisowymi w terenie umiejscowione w chmurze

Cloud

Aby pomóc firmom osiągnąć cele biznesowe i spełnić wymagania techniczne, zapewniamy najlepsze w branży oprogramowanie do zarządzania usługami, dostępne zarówno w zakładzie klienta, jak i w formie oprogramowania SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Niezależnie od wybranej opcji celem firmy IFS jest zaspokoić potrzeby klientów w zakresie zarządzania usługami za pomocą światowej klasy rozwiązań zapewniających ciągły wzrost wydajności usług i znaczny wzrost przychodów.

Znaczne koszty inwestycyjne mogą wpływać na budżet i zyski firmy, a nawet utrudniać dostęp do potrzebnych narzędzi i technologii. Teraz, dzięki rozwiązaniu IFS Field Service OnDemand (oprogramowanie jako usługa, SaaS) można korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości rozwiązania IFS Zarządzanie Usługami Terenowymi bez ponoszenia kosztów i narażania firmy na trudności związane z wdrożeniem oprogramowania lub kupnem sprzętu dla przedsiębiorstw.

 • Krótki czas wdrażania
 • Brak wymagań informatycznych
 • Hosting w funkcji chmury
 • Oszczędność
 • Łatwa konfiguracja

Rozwiązanie wystarczająco elastyczne, aby sprostać potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dużych firm. Rozwiązanie IFS Field Service OnDemand umożliwia automatyzację wszystkich aspektów działalności usługowej, w tym obsługi klienta, harmonogramowania, wysyłek, części zamiennych, napraw i logistyki zwrotów. Licencja na rozwiązanie IFS Field Service OnDemand jest rozliczana dla każdego użytkownika w systemie miesięcznym, dlatego jest kosztem zmiennym, a nie stałym ponoszonym w momencie zakupu. Ta cecha umożliwia korzystanie ze wszystkich zalet automatyzacji usług terenowych bez znacznego zwiększania budżetu i narażania firmy na dodatkowe ryzyko.

Główne funkcje

 • Niższe koszty bezpośrednie
 • Krótki czas wdrażania
 • System przedpłatowy i działanie systemu zgodnie z ustalonymi opłatami (za użytkownika w systemie miesięcznym)
 • Bez potrzeby utrzymywania sprzętowego
 • Opcja łatwego dodawania nowych użytkowników

Podstawowe korzyści

 • Bez konieczności zakupu sprzętu czy drogich licencji na oprogramowanie
 • Możliwość rozpoczęcia pracy i korzystania z systemu w kilka dni po zakupie oraz niemal natychmiastowego zwrotu kosztów inwestycji (ROI)
 • Brak długoterminowych zobowiązań i możliwość łatwego prognozowania kosztów
 • Bez konieczności utrzymywania żadnego technologii
 • Możliwość rozwijania rozwiązania razem z rozwojem firmy i ciągłego dopasowania do rosnących potrzeb

Główne funkcje

 • Wyszukiwanie, nawigacja i personalizacja za pomocą jednego kliknięcia
 • 100% architektury zorientowanej na usługi (SOA), umożliwiającej łatwą integrację aplikacji
 • Niezawodny i szybki model wdrażania, pozwalający na korzystanie z rozwiązania w ciągu 3–6 miesięcy
 • Tablica harmonogramów działająca w systemie „przeciągnij i upuść”, zapewniająca dynamiczne zarządzanie za pomocą kolorów
 • Portale internetowe, umożliwiające bezpieczną funkcję samoobsługi klientów oraz dostęp dla pracowników technicznych i stron trzecich

Podstawowe korzyści

 • Szybkie rozpoczęcie pracy przez użytkowników bez konieczności organizacji szkolenia z zakresie najważniejszych kwestii
 • Możliwość szybkiego znalezienia ważnych informacji dotyczących świadczonych usług
 • Łatwe w użyciu narzędzia do samoobsługi, pozwalające na wygodniejsze korzystanie z rozwiązania przez klientów, pracowników technicznych i dostawców stron trzecich
 • Większa wydajność pracowników technicznych dzięki dostępowi do informacji terenowymi oraz narzędziom do automatyzacji

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Book a Demo