Service Project Management Software

Service Project Management

Project managers who oversee extended service projects with clients know how difficult it can be to simultaneously manage a project, as well as remote personnel and assets in the field.

There is a constant need to juggle many related and interdependent tasks; a need for reliable, remote data capture; remote real-time workflow approvals, and more. To manage all of these moving parts simultaneously, many service organizations rely on ineffective manual tools that put them at a considerable disadvantage in terms of efficiency, operational visibility and service quality.

Our service project management software connects project management and task execution in the field.  Its task automation, remote communication, and centralized project management capabilities help service organizations optimize field operations, increase productivity, and better serve customers.

  • Szybkie zdalne gromadzenie danych związanych z projektem
  • Integracja i centralizacja zarządzania zasobami projektu, zarządzanie projektami i wymaganiami w zakresie popytu na usługi (za pomocą jednego widoku do zarządzania)
  • Tworzenie projektów w aplikacji Microsoft Project i ich import do oprogramowania IFS Zarządzanie Usługami Terenowymi
  • Łatwy podział zadań między zespołami inżynierów oraz automatyczny system informowania i alarmów
  • Bieżące rejestrowanie aktualnych informacji od techników serwisowych
  • Synchronizacja i eksport projektów do aplikacji Microsoft Project w dowolnej momencie

  • Większa wydajność działań
  • Mniejsze koszty operacyjne
  • Wyższa jakość usług
  • Większa dokładność danych

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Book a Demo