Zarządzanie projektami usługowymi

Service Project Management

Kierownicy projektów, którzy nadzorują rozbudowane projekty usługowe klientów wiedzą, jak trudnym zadaniem może być jednoczesne zarządzanie projektem, pracownikami zdalnymi i aktywami w określonym sektorze.

Trzeba stale realizować wiele powiązanych i niezależnych zadań, korzystać z niezawodnych sposobów gromadzenia danych, zdalnie zatwierdzać wykonane zadania w czasie rzeczywistym i wiele więcej. Aby zarządzać wszystkimi tymi zadaniami jednocześnie, wiele firm polega na nieskutecznych narzędziach do ręcznego zarządzania, które działają na niekorzyść firmy, obniżając jej wydajność, przejrzystość działań i jakość usług.

Nasze oprogramowanie do zarządzania projektami usługowymi łączy procesy zarządzania projektami i realizacji zadań w sektorze. Automatyzacja zadań, zdalna komunikacja i centralne zarządzanie projektami pozwalają zoptymalizować działania firmy, zwiększyć wydajność i lepiej świadczyć usługi.

  • Szybkie zdalne gromadzenie danych związanych z projektem
  • Integracja i centralizacja zarządzania zasobami projektu, zarządzanie projektami i wymaganiami w zakresie popytu na usługi (za pomocą jednego widoku do zarządzania)
  • Tworzenie projektów w aplikacji Microsoft Project i ich import do oprogramowania IFS Zarządzanie Usługami Terenowymi
  • Łatwy podział zadań między zespołami inżynierów oraz automatyczny system informowania i alarmów
  • Bieżące rejestrowanie aktualnych informacji od techników serwisowych
  • Synchronizacja i eksport projektów do aplikacji Microsoft Project w dowolnej momencie

  • Większa wydajność działań
  • Mniejsze koszty operacyjne
  • Wyższa jakość usług
  • Większa dokładność danych

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Book a Demo