ZAAWANSOWANE PLANOWANIE NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA SERWISEM W TERENIE

Moduł zaawansowanego planowania zasobów IFS Zaawansowane Planowanie Zasobów (IFS Advanced Resource Planner, IFS ARP) rozszerza możliwości mechanizmu harmonogramowania dynamicznego (IFS DSE) w celu optymalizacji kolejnych zadań dzięki zapewnieniu zaawansowanej funkcjonalności umożliwiającej planowanie pracy w sposób długoterminowy oraz zarządzanie niezbędnymi zasobami. Planowana praca może obejmować projekty indywidualne lub bieżące zapotrzebowanie na zasoby określonego rodzaju. IFS DSE umożliwia reaktywną koordynację planowanej pracy ze zleceniami wymagającymi natychmiastowej uwagi oraz tworzenie ujednoliconego harmonogramu obejmującego zdywersyfikowane zlecenia.

Ta szybka i efektywna metoda planowania w ciągu kilku minut generuje grafiki alokacji personelu i harmonogramy projektów. Eliminuje ona również konieczność korzystania z programów takich jak Excel lub oprogramowanie do zarządzania projektami.

  • Przystępny graficzny interfejs użytkownika
  • Zaawansowane szablony harmonogramów pracy zmianowej umożliwiające łatwe tworzenie złożonych schematów pracy
  • Tworzenie pojedynczych harmonogramów uwzględniających wszelkie wymagania robocze na przestrzeni zadanych ram czasowych

  • Sprawdzanie i koordynacja harmonogramów roboczych pod kątem przepisów z zakresu czasu pracy
  • Planowanie pracy nad złożonymi projektami z uwzględnieniem terminu ich zakończenia

  • Zaawansowane planowanie uwzględniające ograniczenia i wydajność pracy w czasie rzeczywistym
  • W pełni zintegrowane planowanie bezpośrednio  związane z firmową polityką z zakresu zarządzania personelem i procedurami roboczymi alokacji 
  • Szybki i wydajny sposób tworzenia grafików i harmonogramów projekt
  • Większy wgląd w przyszłe potrzeby w odniesieniu do firmowych zasobów

PODSUMOWANIE: IFS ZAAWANSOWANE PLANOWANIE ZASOBÓW

IFS Mechanizm Harmonogramowania Dynamicznego (IFS Dynamic Scheduling Engine) można zintegrować z modułem IFS Zaawansowane Planowanie Zasobów w celu optymalizacji działań poprzez zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej modelowanie pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Potrzebujesz systemu do obsługi klienta w terenie, który będzie się dostosowywać do zmian w Twojej firmie?

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W PODSUMOWANIU