ANALITYKA PREDYKCYJNA DO ZARZĄDZANIA SERWISEM W TERENIE

Eksplorator scenariuszy IFS What-If Scenario Explorer (IFS WISE) jest zaawansowanym oprogramowaniem do tworzenia modeli, które umożliwia analizowanie różnych scenariuszy zapotrzebowania na zasoby. IFS WISE korzysta z mechanizmu harmonogramowania dynamicznego IFS Dynamic Scheduling Engine (IFS DSE), by wspomóc ocenę różnych scenariuszy, tworzonych szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek.

To wydajne narzędzie planistyczne pozwala przewidzieć, jak zmniejszenie lub zwiększenie zatrudnienia wpłynie na wydajność pracy lub ile zasobów potrzeba do osiągnięcia określonej wydajności przy określonym popycie. Ile zasobów będzie potrzebować Twoja firma, jeśli podpisze nową umowę serwisową? IFS WISE pomoże Ci udzielić odpowiedzi na to i wiele innych pytań. Podpowie ilu i jak wykwalifikowanych pracowników będzie potrzebnych, a także jak optymalnie ich rozlokować. Eksplorator IFS WISE działa w znanej klientom przestrzeni roboczej z wygodnym w użyciu interfejsem użytkownika.

  • Przewidywanie wartości wskaźników KPI dzięki inspekcjom modelowanym na rzeczywistych scenariuszach
  • Analiza różnych scenariuszy za pomocą wielu zestawów danych z modułu IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu lub z zaimportowanych plików
  • Obliczanie liczby pracowników potrzebnych do osiągnięcia określonych wartości wskaźników KPI
  • Ocena wpływu przyrostu lub zmniejszenia liczby pracowników na wartość wskaźników KPI
  • Testowanie organizacji pod kątem obciążenia pracą w przypadku natłoku zadań, okresów wakacyjnych, weekendów i innych problematycznych okresów

  • Dynamiczne zarządzanie serwisem w terenie: przewidywanie zdarzeń, unikanie niespodziewanych sytuacji.
  • Planowanie i prognozowanie personelu — utrzymanie optymalnej liczby pracowników.
  • Określanie potrzeb szkoleniowych wymaganych do zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania.

PODSUMOWANIE: EKSPLORATOR SCENARIUSZY WHAT-IF SCENARIO PLANNER (WISE)

Mechanizm harmonogramowania dynamicznego można zintegrować z modułem IFS Zaawansowane Planowanie Zasobów (IFS Advanced Resource Planner) w celu optymalizacji działań poprzez zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej modelowanie pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Potrzebujesz systemu do obsługi klienta w terenie, który będzie się dostosowywać do zmian w Twojej firmie?

WIĘCEJ INFORMACJI