OPROGRAMOWANIE DO OPTYMALIZACJI TRAS NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA MOBLINYMI SERWISANTAMI W CZASIE RZECZYWISTYM

Oprogramowanie do optymalizacji tras błyskawicznie określa czas podróży i odległość pomiędzy zleceniami. Umożliwia ono reagowanie na zapotrzebowanie serwisowe w czasie rzeczywistym przy zachowaniu wysokiego poziomu skalowalności w oparciu o współrzędne geograficzne, tj. długość i szerokość geograficzną. Oznacza to, że nasze oprogramowanie do optymalizacji tras może zarządzać logistyką w każdym miejscu na świecie, jeśli tylko dany obszar został cyfrowo zmapowany. Rozwiązanie zapewnia najwyższą dokładność planowania tras, ponieważ bierze pod uwagę drogi jednokierunkowe, mosty przecinające rzeki, obszary o wysokim natężeniu ruchu oraz inne problemy komunikacyjne.

 • Bardzo szybki podgląd czasu podróży między wybranymi lokalizacjami, co umożliwia szybkie i dokładne ustalanie harmonogramu, a dzięki temu skuteczną optymalizację trasy
 • Wykorzystanie danych drogowych, w tym danych o ograniczeniach ruchu, takich jak drogi jednokierunkowe czy autostrady z dwoma pasami ruchu; dodatkowo planowanie tras pieszych oraz kolejowych
 • Możliwość uwzględniania w planowaniu prędkości pojazdu zależnie od jego rodzaju
 • Uwzględnianie profili podróży dopuszczających dłuższe czasy podróży w określonych porach dnia lub dniach tygodnia.
 • Uwzględnianie dróg zamkniętych tymczasowo
 • Automatyczna aktualizacja harmonogramów zgodnie z przemieszczaniem się pracownika do celu, dzięki czemu w przypadku utknięcia serwisanta w korku można podjąć odpowiednie działania

 • Mechanizm harmonogramowania dynamicznego (DSE) szybciej analizuje możliwe rozwiązania, więc w danym czasie rozważa ich więcej
 • Ujęcie w planowaniu różnych zasobów terenowych korzystających z odmiennych środków transportu
 • Możliwość łatwej globalizacji procesów optymalizacji serwisu w terenie
 • Dostarczanie klientom dokładniejszych informacji o czasie przybycia serwisanta
 • Skuteczna optymalizacja tras serwisantów mobilnych

WHITE PAPER: PROSTE PLANOWANIE TRAS A OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMU

Podróż serwisanta z punktu A do punktu B jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czy harmonogramy i podróże w Twojej firmie są zoptymalizowane tak, by zapewniać klientom najbardziej wydajne usługi serwisowe?

WIĘCEJ INFORMACJI