OPROGRAMOWANIE DO HARMONOGRAMOWANIA W OPARCIU O CELE DO ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI MOBILNYMI

Moduł IFS Harmonogramowanie w Oparciu o Cel (IFS Target Based Scheduling, IFS TBS) pomaga skonfigurować rozwiązanie IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu pod kątem wspomagania działań firmy w dążeniu do określonych celów i do osiągania założonych wartości wskaźników KPI. Użytkownik ma możliwość ustawienia docelowych wskaźników KPI, jak np. zgodność z wymogami poszczególnych umów SLA, a parametry mechanizmu harmonogramowania dynamicznego zmienią się automatycznie, o ile będzie to możliwe, by spełnić założone cele.

  • Skupienie na wskaźnikach KPI istotnych dla mechanizmu harmonogramowania dynamicznego (DSE) oraz możliwość optymalizacji wskaźników wpływających na wyniki firmowych działań
  • Weryfikacja proponowanych zmian oraz ich wpływu na działalność firmy — przed ich wdrożeniem
  • Zapewnienie zgodności z postanowieniami umów o poziomie świadczenia usług (SLA) oraz wymogami z zakresu czasu podróży służbowych, poziomów produktywności i innymi wytycznymi
  • Możliwość kierowania działań pod konkretnych klientów lub określone rodzaje prac w celu zwiększenia wydajności
  • Możliwość zmiany grafiku prac w ciągu kilku minut poprzez modyfikację parametrów harmonogramowania w przypadku niesprzyjających warunków (takich jak niekorzystne warunki pogodowe lub utrudnienia komunikacyjne) — natychmiastowy ogląd wpływu zmian na wartości wskaźników KPI

  • Dostosowanie rozwiązania IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu do specyfiki danej firmy przy zapewnieniu osiągnięcia założonych celów, z maksymalizacją zwrotu z inwestycji
  • Natychmiastowa, zautomatyzowana pomoc, gdy jest ona najbardziej potrzebna: w sytuacjach trudnych, gdy działalność firmy wymyka się spod kontroli

BROSZURA: PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMU

IFS Planowanie i Optymalizacja Harmonogramu zapewni Twojej organizacji pełny wgląd w działania prowadzone w terenie. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz zmienić swoją firmę serwisową?

WIĘCEJ INFORMACJI ZAWIERA BROSZURA