den 13 September 2017

Ledande skadeserviceföretaget Ocab väljer IFS molnbaserade erp-lösning för enhetliga processer I hela organisationen

Service providers

Ocab, med rikstäckande verksamhet i Sverige, kan nu hantera kritisk information i affärssystemet via både fasta och mobila enheter för förbättrad kundservice och ökad operationell effektivitet

IFS meddelar att samtliga Ocab-bolag inom Oleter Group AB, kommer att använda IFS Applications™ 9 i syfte att standardisera processer genom hela organisationen och ge servicetekniker tillgång till avancerade mobila tjänster i ERP-systemet.

Ocab erbjuder tjänster inom sanering, avfuktning och underhåll och utredning av fastigheter för kommersiella och privata kunder och sätter stolthet i att leverera tjänster och service av högsta kvalitet. Oleter Group AB och dess helägda Ocab-företag kommer att använda en fullt integrerad ERP-lösning för att stödja och optimera uppdragskritiska affärsprocesser som ekonomi, service, HR, supply chain, mobilitet och affärsanalys. Ocab kommer att dra nytta av den molnbaserade single tenantlösningen IFS Managed Cloud på Microsoft Azure, där IFS hanterar infrastrukturen, vilket innebär förbättrad skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Lösningen förser över 400 användare med en heltäckande lösning för ERP, från enstaka arbetsordrar till omfattande uppdrag för service och underhåll samt stora projekt som omfattar flera affärsenheter och dotterbolag. Serviceteknikerna på fältet förses med avancerade verktyg för att hantera uppdrag och arbetsordrar genom sina mobiler. Den flexibla och skalbara arkitekturen möjliggör konfigurerering direkt i systemet, ingen lokal kundanpassning behövs. Lösningen förser Ocab med tillförlitliga data och kontroll tillsammans med en hög grad av automatisering genom hela organisationen.

IFS Applications ersätter de flesta befintliga system med en enda ERP-lösning. Eftersom det är byggt med standardiserade, väldokumenterade moduler är det nya systemet enkelt att underhålla och uppgradera när nya uppgraderingar släpps.

“Ocab har vuxit snabbt de senaste åren. Med IFS Applications förbättrar vi kontrollen och kan genom en enda lösning hantera serviceordrar och processer inom alla affärsområden och samtidigt skapa en effektivare mobil serviceorganisation”, säger Marie Freding, finansdirektör, Oleter Group.

“Vi är stolta att kunna välkomna ett ledande företag som Ocab som ny kund”, säger Glenn Arnesen, VD, IFS i Skandinavien. “Det bevisar styrkan hos IFS lösningar för serviceföretag som behöver interagera mobilt och snabbt med sina ERP-system.”

För mer information om IFS lösningar inom service, se: http://www.ifsworld.com/corp/industries/service/

Om Ocab

Ocab är rikstäckande inom sanering och avfuktning med etablering på 50 orter i Sverige. Ocab omsätter omkring 700 Mkr och har cirka 650 medarbetare. Ocab utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö. Ocab sanerar även asbest, radon, mögel, rengör klotter och utför besiktningar.

Ocab erbjuder jour dygnet runt 365 dagar om året för åtgärd av akuta skador. Genom att kontinuerligt satsa på utveckling inom kvalitet och miljö har Ocab förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Våra kunder är försäkringsbolag, bygg- och fastighetsbolag, privatpersoner, industri samt offentlig sektor.

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.

Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Contact Information