den 20 December 2018

Norska olje- och gasentreprenören Borr Drilling rullar ut IFS Applications i rekordfart

Boreplatform

IFS branschlösning implementerades både på land och på sju oljeriggar på bara sex månader

IFS, den globala affärssystemleverantören, meddelar idag att den internationella borrentreprenören Borr Drilling har implementerat IFS Applications™ för att förbättra verksamheten och optimera sin IT-miljö. Driftsättningen är en del i projektet att rulla ut IFS Applications till 10 oljeplattformar och över 1 000 användare fram till januari 2019.

Borr Drilling är en internationell borrentreprenör med 36 riggar, varav nio är under uppbyggnad. För att stödja sitt mål att bli världens ledande leverantör av flyttbar borrningsutrustning och -tjänster, och för att öka effektiviteten i den internationella verksamheten, beslöt Borr att ersätta sina befintliga affärssystem.

Snabb implementering var högsta prioritet och därför föll valet på IFS Applications med dess robusta, branschspecifika funktionalitet för entreprenörer inom djuphavsborrning. IFS-lösningen stöder affärskritiska processer som underhållssystem (EAM), datareplikering mellan fastlandet och olika riggar, produktionslogistik, finans och dokumenthantering.

Att vid behov kunna få en direkt och övergripande insyn i riggens skick är av stor vikt vid borrning efter olja och gas. Underhåll är en annan hög prioritet för riggoperatörer, eftersom det bidrar till kostnadsbesparingar och en smidigare drift. IFS Applications kommer att se till att alla kritiska tillgångar övervakas kontinuerligt, vilket gör det möjligt för entreprenören att förutsäga funktionsfel eller minskad prestanda innan ett tillbud sker. IFS-lösningen gör det möjligt för Borr att hantera verksamhetskritiskt underhåll, certifieringar, leveranskedjan och finanser snabbare och mer effektivt, allt i ett och samma integrerade system.

– Vi är stolta över att vara delaktiga i att hjälpa Borr att uppnå sitt mål att bli det ledande företag inom djuphavsborrning. Framgångsfaktorn i detta projekt är vårt erfarna team av branschexperter som är vana att leverera lösningar till de största aktörerna inom olje- och gasindustrin. Borr kom till oss tack vare vår erfarenhet och effektiva implementeringsmetod, och vi kunde uppfylla deras förväntningar. Vi är glada över att fortsätta samarbetet med Borr och ser fram emot att utöka det framgent, säger Elni Kullmer, chef för IFS i Skandinavien.

IFS har lång erfarenhet av att arbeta med stora entreprenörer inom djuphavsborrning och har under de senaste 20 åren haft samarbeten med Maersk Drilling, Rowan Companies, Odfjell Drilling, Aro Drilling, BW Offshore, Borr Drilling, Floatel International, Transocean, Maersk Supply Service, PGS, Mermaid Marine och Yinson Berhad.

För att läsa mer om hur IFS hjälper företag inom olje- och gasindustrin, se www.ifsworld.com/corp/industries/oilfield-service-software/.

Om Borr Drilling

Borr Drilling är en internationell borrentreprenör som äger och driver flyttbara riggar av moderna och högspecifika konstruktioner. Dessa tillhandahåller borrningstjänster till olje- och gasprospekterings- och produktionsindustrin över hela världen i vattendjup upp till cirka 120 meter. Med en låg kostnadsbas, en stabil och erfaren organisationskultur, kombinerad med en unik kapitalstruktur, är Borr Drilling byggt för att göra skillnad. För mer information, se http://borrdrilling.com/

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.

Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Contact Information