den 6 March 2019

Allt fler kvinnor i ledande positioner på IFS

Foto av Elni Kulner

Inom IFS nordiska verksamhet ökade under 2018 andelen kvinnor på ledande positioner från 42 procent till 46 procent, jämfört med föregående år. Antalet kvinnliga chefer på IFS är avsevärt fler än i den svenska IT-branschen i stort, där andelen kvinnliga chefer är 28 procent. Det visar siffror från Womentor, som årligen sammanställer statistik över andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige.

Womentor, ett initiativ av IT&Telekomföretagen, är ett program som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i IT- och telekombranschen. Fokus för programmet är att öka andelen kvinnor på chefspositioner.

– Vår målsättning för Womentor är att företagen skall nå minst 40 procent kvinnliga chefer år 2025 och vi ser att vi sakta men säkert går åt rätt håll. Vi gläds åt att tre företag, Microsoft, Agero och IFS, nått målet redan under 2018 och de ska verkligen premieras. Vi hoppas att siffran blir betydligt högre nästa år, säger Anne-Marie Fransson, tf förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. 

Womentor-programmet löper under ett år och de deltagande företagen utser en kvinna i en chefsposition till adept i Womentor-programmet, samt erbjuder två mentorkandidater. Företagen som deltagit i Womentor har sedan starten 2009 haft en bättre utveckling av antalet kvinnliga chefer – från 25 procent till 34 procent 2018, jämfört med branschen som helhet som gått från 25 procent till 28 procent.

Womentor ger individer som har ledarambitioner verktyg och nätverk att realisera sina mål men fokus ligger på att individen tar ansvar för sin egen utveckling.

Ann-Kristin Sander, försäljningschef på IFS Nordics, är en av de tidigare deltagarna. Hon kommenterar:

– Det som bidrog mest till min professionella utveckling var samtalen med min mentor. Hon var ett enormt stöd första sex månaderna i min nya tjänst. Hon gav mig konkreta tips och långsiktiga råd som jag har med mig resten av livet, exempelvis vikten av att hitta stöd på olika nivåer inom och utanför den egna organisationen. Det fick mig att jobba med att skapa ett eget nätverk. Jag fick även förståelse för hur man ska presentera och få igenom sina idéer i olika sammanhang, för personer på olika nivåer.

Ann-Kristins tips till andra ledare i IT-branschen:

  • Börja förändringsarbetet på ledningsnivå 
  • Bidra till ökad förståelse i branschen genom att delta i aktiviteter tillsammans med exempelvis universitet
  • Visa att IT-branschen inte bara handlar om teknik. Det innefattar så mycket mer och har så många spännande områden och utmaningar som intresserar både män och kvinnor.

– Vi är stolta över att vara med på Womentors lista som ett av de mest jämställda IT-företagen i Sverige. Vi har ett tydligt fokus på mångfald och jämställdhet inom IFS-koncernen och det är glädjande att kunna visa på resultat. Nästan hälften av våra chefer är kvinnor, och vi jobbar målmedvetet för att hela tiden rekrytera och behålla rätt talanger med olika bakgrunder, säger Elni Kullmer, chef för IFS Nordics.

 

 

Om IFS i Norden

  • 350 anställda på 11 orter
  • 37 procent är kvinnor
  • 46 procent av alla chefer är kvinnor
  • Företaget har sitt ursprung i Linköping
 

Contact Information

Marketing Operational Manager Kine Ellefsen

Contact Kine Ellefsen