den 13 June 2019

IFS ger kraft åt Kamstrups ambitiösa tillväxtplaner

Ledande leverantör av smarta mätningslösningar tar sikte på global expansion med IFS Applications™ 10 i molnet

London, 13 juni, 2019 – IFS, den globala affärssystemsleverantören, meddelar att Kamstrup, en av världens ledande leverantörer av intelligenta energi- och vattenmätningslösningar, implementerar en heltäckande ERP-lösning från IFS i hela organisationen för att stödja sin aggressiva tillväxt.

Efter en utvärderingsperiod på närmare ett år har Kamstrup valt IFS som leverantör för koncernens gemensamma ERP-plattform. Fem leverantörer blev ombedda att delta i utvärderingen, vilken avslutades med att IFS fick uppdraget. IFS kommer att leverera en molnlösning som täcker hela verksamheten, inklusive leveranskedjor, logistik, planering, försäljning, service, kundprojekt och ekonomi.

Målet med den nya ERP-plattformen är att öka försäljningen till 10 miljarder danska kronor (1,5 miljarder USD) över en tioårsperiod. Den nuvarande nivån ligger på 2,4 miljarder danska kronor (345 miljoner USD).

Kamstrup, som ägs till hundra procent av det danska energiföretaget OK, har 1 500 anställda i mer än 20 länder över hela världen. De tillhandahåller intelligenta mätare, fjärrläsningssystem och analysverktyg som hjälper användare att minska slöseri med energi och vatten samt optimera sina verksamheter.

"Vi använder oss för närvarande av en 25-årig ERP-plattform som vi kontinuerligt har utvecklat själva och det rimmar inte bra med vår vision för framtiden", säger Peter Falden Jensen, ansvarig för koncernens IT. "Vi var noga med att välja en ERP-svit med omfattande out-of-the-box-möjligheter (OOTB) som kunde följa våra expansionsplaner och låta oss skala på ett helt annat sätt än tidigare. Verksamheten förändras snabbt med alltmer globaliserad distribution, globala distributionskedjor och tilläggstjänster. Med IFS Applications är vi övertygade om att vi får en plattform som kan hjälpa företaget att växa, snarare än att bromsa oss.”

Att byta till en standardplattform är en betydande förändring för Kamstrup. Peter Falden Jensen förklarar: "Vi måste sluta att förlita oss på potentiellt riskabla kodändringar och istället se hur IFS-lösningen, som bygger på bästa praxis från industrin och erbjuder omfattande alternativ för användarkonfiguration, kan förbättra våra affärsprocesser. Det är därför väldigt viktigt att plattformen ger våra användare flexibilitet att hitta arbetssätt som fungerar för dem. Vi har stora förväntningar på IFS Applications och IFS som implementeringspartner."

När Kamstrup definierade de 14 testområden mot vilka ERP-leverantörer bedömdes var det företagsledare och ämnesexperter som valde utvärderingsområden, inte IT-chefer. Det var också bolagets företagsledare som slutligen valde IFS Applications.

Peter Falden Jensen tillade: "IT-avdelningen var glada över valet. Kamstrup har en mycket lean produktion som är starkt beroende av robotteknik och djup integration med ERP. Vi skulle vilja öka användningen av ERP, och IFS har en mycket stark position inom detta område. Vi är särskilt imponerade över systemets produktionslogistik och IFS skiljde sig också från konkurrenter med användarvänligheten i IFS Lobby-gränssnittet.

Elni Kullmer, chef för IFS i Norden, säger: "Vi är stolta över att samarbeta med Kamstrup och att stötta företagets globala expansion. Att vi har fått uppdraget är ytterligare bevis på IFS ledande ställning inom tillverkning och vi ser fram emot ett snabbt implementeringsprojekt.”

IFS implementeras för närvarande för fler än 700 anställda tvärs Kamstrups internationella verksamhet.

Lär dig mer om hur IFS arbetar med tillverkningsindustrin här:www.ifsworld.com/se/industrier/manufacturing/.

Om Kamstrup

Kamstrup är en världsledande leverantör av innovativa mätarlösningar för el, värme, kylning och vatten till el-, energi- och undermätningsföretag. Kamstrup ägs av danska OK och grundades 1946. Varje dag hjälper Kamstrups anställda i 24 länder kunder över hela världen att spara energi, utveckla effektivare arbetssätt och hitta nya möjligheter till framtida tillväxt. Läs mer på www.kamstrup.com.

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogg: https://blog.ifsworld.com/

Contact Information

Marketing Operational Manager Kine Ellefsen

Contact Kine Ellefsen