10 saker du troligen inte vet om HR

I en allt hårdare konkurrens – vad betyder HR för dig och ditt företag? Hur kan företagets behov inom HR visualiseras, kontrolleras och optimeras? 

På detta seminarium gavs en bred presentation av lösningarna inom IFS Applications HR. Teracom medverkade och delade med sig av sina erfarenheter av att använda HR-kuben.

File Information: Presentation,   pdf   3.5 MB

DOWNLOAD Presentation

Download