Användare, behörigheter, roller och profiler

Användarna har behov av effektiv dataåtkomst och företagen har behov av informationssäkerhet och rationell administration. Men vad kännetecknar en bra struktur för roller och profiler? Hur håller man den uppdaterad? Hur hanterar man användare effektivt? Vilka erfarenheter har vi av de nya konfigurationsmöjligheterna, som Custom Fields? Hur ser Best Practise ut? 

Här visar experter från IFS hur du sätter upp en effektiv hantering av användare, behörig- heter, roller och profiler.

File Information: Presentation, pdf 1.8 MB

DOWNLOAD Presentation

Download