Att tänka annorlunda

Att tänka annorlunda – Rusta installerade nytt affärsystem, BI och Kassasystem i samtliga 80 varuhus på rekordtiden 9 månader. Hur var det möjligt och vad kan man göra annorlunda mot traditionella installations- projekt?

File Information: Presentation, pdf 3.2 MB

DOWNLOAD Presentation

Download