IFS Upgrade Factory – den enkla vägen till ny affärsnytta

Här presenterar vi hur du får tillgång till de senaste effektiva innovationerna i IFS Applications. Uppgraderingskostnaderna minskas genom ny arkitektur i IFS Applications och strömlinjeformad metodik, vilket kortar genomförandetiden och ger lägre TCO.

File Information: Presentation, pdf 2 MB

DOWNLOAD Presentation

Download