IFS Scoping Services med Saab Aeronautics

IFS presenterar den nya metoden som hjälper dig att kontrollera och överblicka din IFS lösning genom effektiv processdokumentation. 

Saab medverkar och berättar om sitt projekt och sina erfarenheter där de nu bättre kan överblicka beroenden, processer och integrationer.

File Information: Presentation,   pdf   0.8 MB

DOWNLOAD Presentation

Download