Revisorer

IFS revisionsbolag, som vid årsstämman 2016 omvaldes för en mandattid om ett år, är PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. 

IR Kontakter

Frédéric Guigues

Phone: 46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues