Företagsledning IFS Scandinavia

Företagsledningen för IFS Scandinavia täcker som namnet avslöjar, marknaderna i Skandinavien. De sitter i Sverige, Norge och Danmark med ansvarsområden som sträcker sig över alla tre länder.

Elni

Elni Kullmer

Head of Scandinavia

Elni ansvarar för IFS Scandinavien.


Stefan Kaiser

Finance and HR Manager

Elni

Elni Kullmer

SVP Sale & Marketing

Elni ansvarar för försäljning, marknadsföring och Partner Business. 

Matilda

Matilda Elvert

SVP Support

Matilda ansvarar för Support.

Peter

Peter Hagström

SVP Consulting Services

Peter ansvarar för konsultverksamheten.