Riadenie

Smernice spoločnosti IFS vychádzajú zo švédskeho Zákona o spoločnostiach, regulačného systému NASDAQ OMX Stockholm a švédskeho Zákona o firemnom riadení.

Riadenie

Finančné výsledky

Prečítajte si štvrťročné a výročné správy spoločnosti IFS, aby ste mali aktuálne a historické informácie o našej výkonnosti. Nechýba ani kalendár s dátumami publikovania našich budúcich výsledkov.

Finančné výsledky

Kontakty

Zistite, na koho sa obrátiť s naliehavými otázkami týkajúcimi sa spoločnosti IFS alebo s kým z najvyššieho výkonného vedenia si dohodnúť rozhovor. Snažíme sa byť zastihnuteľní!

Kontakty

Kariéra

Prečo zostávajú zamestnanci spoločnosti IFS verní tak dlho? Zistite prečo, prezrite si zoznamy voľných pozícií v regionálnych a firemných kanceláriách a kontaktujte naše náborové pracovisko.

Kariéra