Stručný prehľad

Spoločnosť IFS vyvíja a poskytuje podnikový softvér zákazníkom z celého sveta zaoberajúcim sa výrobou a distribúciou tovaru, správou aktív a riadením operácií zameraných na služby. Ponúkame aplikácie, ktoré spoločnostiam umožňujú rýchlo reagovať na trhové zmeny a využívať prostriedky agilnejšie tak, aby dosiahli lepšie obchodné výsledky a konkurenčné výhody. Produkty IFS sú známe svojou používateľskou prívetivosťou, modulárnym dizajnom a dostatočnou flexibilitou, aby pomáhali zákazníkom v ich spôsobe práce v súlade s ich zavedenými procesmi.

Spoločnosť IFS bola založená v roku 1983 a v súčasnosti má viac než 3 500 zamestnancov. IFS podporuje viac než 1 milión používateľov na celom svete prostredníctvom svojej siete miestnych pobočiek a rastúceho ekosystému partnerov. O vývoj produktov sa starajú naše R&D tímy, ktoré pôsobia najmä vo Švédsku a na Srí Lanke. Poradenské služby ponúkame v šiestich oblastiach sveta: severnej Európe; západnej Európe; strednej Európe; východnej Európe; Amerike; Afrike, Ázii a Tichomorí.

Spoločnosť IFS sa vďaka IFS Applications, výkonnej správe služieb a mobilným funkciám stala priekopníkom v oblasti správy služieb založených na komponentoch a ERP softvéri. Riadenie podnikových služieb od spoločnosti IFS sa medzitým stalo popredným riešením v oblasti riadenia služieb v teréne, riadenia mobilných pracovníkov, spätnej logistiky a ďalších. Naša obchodná filozofia a architektúra poskytujú riešenia, ktoré je možné ľahšie implementovať, prevádzkovať a modernizovať. Podnikový softvér IFS Applications poskytuje rozšírenú funkčnosť ERP vrátane CRM, SCM, PLM, EOI, správy podnikového majetku a MRO.

S vlastnými zdrojmi a v spolupráci s partnermi spoločnosť IFS vyvíja, predáva a zavádza komponentový podnikový softvér. Spoločnosť IFS sa zameriava na obmedzený počet odvetvových segmentov, aby bola schopná vyhovieť zvýšenému dopytu po riešeniach s robustnou funkčnosťou spojenou s hlbokými znalosťami odvetví.

Vývoj produktov skupiny sa deje predovšetkým v centrách spoločnosti IFS pre výskum a vývoj na Srí Lanke a vo Švédsku.

Spoločnosť vypracovala obchodnú stratégiu pre partnerov postavenú na spolupráci tak na miestnej úrovni v rámci regiónu, ako na globálnej úrovni s veľkými nadnárodnými aliančnými partnermi. Tento model umožňuje spoločnosti IFS vstup na nové trhy s využitím lokálnych znalostí a zdrojov a súčasne prácu v rámci konzistentného globálneho programu pre partnerov.

Spoločnosť IFS sa zameriava na partnerov, ktorí ponúkajú doplnkové produkty alebo technológie v rámci produktu alebo odvetvového segmentu, v ktorom spoločnosť IFS pôsobí. Cieľom je poskytovať zákazníkom riešenia, ktoré zvýšia hodnotu ich investície do IFS Aplikácií. Dva príklady týchto partnerov sú Microsoft a Oracle. Spolupráca so spoločnosťou Microsoft sa zameriava na používateľské rozhranie, oblasť business intelligence a cloudové platformy, zatiaľ čo spolupráca so spoločnosťou Oracle je orientovaná predovšetkým na databázy a middleware.

Ekosystém technologických partnerov zahŕňa veľký počet regionálnych a globálnych poskytovateľov. Zavedenie formálneho programu pre partnerov v druhej polovici roku 2013, ktorý vyžaduje prípravu spoločných predajných a marketingových plánov spolu s rôznymi záväzkami týkajúcimi sa aktivít partnerov, posilní prítomnosť spoločnosti IFS na hlavných vertikálnych trhoch a umožní spoločnosti ďalšie odlíšenie sa od konkurencie. Spoločnosť IFS taktiež aktívne rozvíja sieť partnerov so systémovými integrátormi (SI), ktorí pomáhajú organizáciám s definovaním a implementáciou riešení od spoločnosti IFS prispôsobených ich jedinečným potrebám.

  • Spoločnosť IFS posilní svoj zisk, cash flow a finančnú pozíciu zameraním sa na rast predaja, zníženie nákladov a zvýšenie podielu na trhu vo vybraných odvetviach.
  • Vývoj produktov spoločnosti IFS sa zameriava na udržanie pozície spoločnosti ako technického lídra v oblasti komponentového obchodného softvéru pre globálny trh.

  • Produkty spoločnosti IFS budú podporovať štandardy, ktoré sú pre našich zákazníkov dôležité. Spoločnosť bude dodávať integrované internetové riešenia, ktoré umožnia rozšírenú spoluprácu medzi zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi.

  • Produkty spoločnosti IFS, jej metódy, systém podpory a infraštruktúry budú podporovať zákazníkov s globálnymi operáciami.

  • Spoločnosť IFS sa zameria na obmedzený počet odvetvových segmentov, aby bola schopná vyhovieť zvýšenému dopytu po riešeniach s robustnou funkčnosťou spojenou s hlbokými znalosťami odvetví.

  • Spoločnosť IFS bude aj naďalej rozvíjať spoluprácu na miestnej aj globálnej úrovni, aby mohla pokračovať v posilňovaní svojich kompetencií a prítomnosti na trhu s nižším rizikom a kapitálovými požiadavkami.

  • Spoločnosť IFS si bude udržiavať vlastné dodávateľské kapacity v konzultačných službách vzťahujúcich sa k implementácii a použitiu IFS softvéru na dôležitých trhoch a k podpore svojich partnerov.

  • Schopnosť spoločnosti IFS ponúkať zdroje pre zákaznícke projekty a spoluprácu s partnermi z jednotky na Srí Lanke zvýši jej konkurencieschopnosť.

  • Spoločnosť bude stimulovať zvýšenú mobilitu u všetkých svojich zamestnancov s cieľom zvýšiť kompetencie a pochopenie rôznych medzinárodných trhov.

Spoznajte spoločnosť IFS

Ľudia sa často pýtajú, prečo zákazníci uprednostňujú spoluprácu s nami. Jedným z dôvodov je náš špičkový podnikový softvér navrhnutý a vyvinutý v spolupráci s našimi zákazníkmi tak, aby zvýšil ich agilnosť.

Prevziať brožúru

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás