Spoločenská zodpovednosť

Globálna spoločnosť, ktorá je zo svojej definície kolektívom mnohých jednotlivcov, má vďaka svojej veľkosti možnosť ovplyvňovať svet, v dobrom aj zlom. Ak máte potenciál vytvárať taký dopad, máte aj povinnosť konať zodpovedným spôsobom.

Musíte si uvedomovať dopad svojich rozhodnutí a musíte si byť istí, že komunity, ktorých sa vaše rozhodnutie dotkne – či je to životné prostredie, alebo ľudia, – budú mať prospech zo spôsobu, akým realizujete svoje podnikanie. V spoločnosti IFS máme aktívny prístup k spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibility, CSR) prostredníctvom:

  • Udržateľnosti
  • Vzdelania
  • Našich ľudí

Ak máte kancelárie po celom svete, už obyčajná veľkosť vašej spoločnosti môže znamenať rozsiahle využívanie zdrojov, akými sú napríklad elektrina a papier. Taktiež to znamená veľké vzdialenosti medzi kolegami a kanceláriami. S cieľom obmedziť cestovanie a plytvanie zdrojov boli v celej spoločnosti implementované inteligentné technológie, ako sú nástroje pre on-line rokovania a technické vybavenie šetriace energiu. Naša IT infraštruktúra bola konsolidovaná pomocou dodávateľov, ktorí spĺňajú najprísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia, a zamestnanci sú motivovaní k tomu, aby pracovali z domu s využitím nástrojov na spoluprácu prostredníctvom informačných technológií.

Na vzdelaní skutočne veľmi záleží. Ako veľký zamestnávateľ uznávame výhody, ktoré vzdelanie prináša jednotlivcom, rodinám a komunitám. Spoločnosť IFS je hrdá na to, že spolupracuje so školami a univerzitami a poskytuje im vybavenie pre informačné technológie, čas a odborné znalosti svojich pracovníkov a taktiež štipendiá a pracovné skúsenosti nielen pre rozšírenie ich skúseností, ale taktiež preto, aby si uvedomili, aké dôležité je úspešné dokončenie štúdia. Prevádzka spoločnosti IFS na Srí Lanke je skvelým príkladom toho, ako môže byť tento prístup realizovaný s veľkým efektom.

Naši zamestnanci tvoria komunitu s úzkym vzťahom k nášmu podnikaniu. V skutočnosti sú to naši zamestnanci, kto tvorí našu spoločnosť. Vytvorili sme diverzifikovanú pracovnú silu, ktorá podporuje rovnoprávnosť a kde ľudia radi pracujú. Našou filozofiou je, že šťastní zamestnanci umožňujú zdravé a úspešné podnikanie. Vzhľadom na to, že sme sa šesťkrát za sebou umiestili v prvej desiatke najlepších zamestnávateľov vo Švédsku, domnievame sa, že sme na dobrej ceste.

Our Global CSR commitment

 

A global company, which by its definition is a collective of many individuals, has by its sheer size the opportunity to affect the world, be it in a good or bad way. If you have the power to make such an impact, you also have an obligation to act in a responsible way.

IFS is determined to make an impact and contribute to make the world a better place, through a handful of global initiatives involved our employees.

THE IFS FOUNDATION

The IFS Foundation is an initiative to support rural villages in Sri Lanka and to give back to the community through improving the living standards of people in the country-side. Starting in 2019, the project is planned to cover the aspects of health, water and sanitation, education, economy and gender equality, resulting in a self-sustained community. Learn more in the video below.

THE IFS VOLUNTEER DAY

All IFS employees are encouraged to invest one work day a year in supporting a charitable cause of their choice. Guidance in deciding what cause to support is provided through the form of the United Nations’ sustainable development goals, which offer a broad and well-structured way for employees to ensure their efforts make a difference. Using their volunteer day, IFS employees have participated in initiatives such as helping children to read, harvesting vegetables for community kitchens and coaching/career advice workshops for university students.

THE IFS EDUCATION PROGRAM

Education is something that can make a real difference. As a large employer, we recognize the benefits that education can provide individuals, families and communities. The IFS Education Program aims to counter low interest in STEM subjects by helping students and young people get enthusiastic about technology, learn new skills, and give them an idea of what it is like to work in IT. Collaborating with more than 80 universities across the globe, we at IFS want to inspire students by providing the necessary resources and especially encourage female students into a career in tech. We work globally to offer scholarships, grants, IT equipment for classroom teaching, as well as practical knowledge through internships and mentorships for graduate students.

In 2019, the IFS Education Program was awarded with the International CSR Excellence Award.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás