Používateľské skupiny IFS

Používateľské skupiny sú organizácie, ktoré združujú zákazníkov spoločnosti IFS a umožňujú zdieľať najlepšie postupy, viesť diskusie a usporadúvať akcie. Používateľské skupiny predstavujú pre spoločnosť IFS poradný hlas pri vývoji produktov a sú jedným z našich najdôležitejších zdrojov informácií vypovedajúcim o mienke zákazníkov. Pre zákazníkov predstavujú používateľské skupiny jedinečnú príležitosť stretnúť sa s kolegami z daného priemyselného odvetvia a prebrať spoločné problémy a navzájom sa od seba niečo dozvedieť.

Používateľské skupiny v súčasnosti fungujú v Škandinávii, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch amerických, Beneluxe a Japonsku. Ich fungovanie sa však mierne líši – niektoré spolupracujú so spoločnosťou IFS, iné sú úplne samostatné –, v každom prípade však plnia dôležitú úlohu prostredníka medzi spoločnosťou IFS a globálnou zákazníckou základňou.

Chcete sa dozvedieť viac?

Máte otázku týkajúcu sa spoločnosti IFS alebo našich riešení?

Na stránke Kontaktujte nás nájdete kontaktný formulár alebo miestne telefónne čísla.

Kontaktujte nás