Rozvoj v spoločnosti IFS

Nie je náhodou, že mnoho našich zamestnancov je s nami dlhšie než jedno desaťročie. V spoločnosti IFS existuje mnoho ciest k rozvoju – a každý zamestnanec si môže zvoliť, ktorou z nich sa vydá.

Cieľom je sústrediť sa na to, aby ste boli veľmi dobrí v jednej konkrétnej oblasti, ale taktiež na to, aby ste sa zaujímali aj o ďalšie aspekty obchodných aplikácií. Podporujeme všetkých našich zamestnancov, aby sa aktívne rozhodovali, ako a akým smerom sa chcú rozvíjať a aby preberali zodpovednosť za zlepšovanie svojich kompetencií.

Rozvoj kompetencií

Pre spoločnosť IFS sú ľudia dôležití, pretože schopnosti a kompetencie našich zamestnancov sú základom na to, aby mala spoločnosť IFS naďalej kladné výsledky. Preto toľko investujeme do zaistenia toho, že sa v spoločnosti IFS každý bude vyvíjať a bude vo svojej role spokojný.

Aktívne pracujeme na rozvoji kompetencií každého jednotlivca v rámci organizácie na základe jeho súčasnej roly. To znamená, že každý zamestnanec a jeho manažér zostaví krátkodobý a dlhodobý plán rozvoja. Činnosti môžu zahŕňať prehĺbenie znalostí v konkrétnom priemyselnom odvetví, rozšírenie kompetencií na účasť na viacerých súčastiach našich aplikácií, zvládnutie ďalšieho programovacieho jazyka alebo prienik do úplne novej oblasti kompetencií.

Centrálnym prvkom rozvoja kompetencií v spoločnosti IFS je rozšírenie vašich znalostí v oblasti, ktorá je dôležitá pre vás a pre spoločnosť, a využitie týchto znalostí na to, aby ste svoju prácu robili ľahšie, lepšie a efektívnejšie.

Jedným z možných kariérnych postupov je pracovať v jednej z našich štyroch špecializovaných oblastí. Odborník môže pracovať napríklad ako podnikový analytik, vedúci projektu alebo architekt obchodných riešení.

Na úspešné zvládnutie tejto roly treba, aby sa zamestnanec zaoberal dvoma alebo viacerými hlavnými funkčnými oblasťami, kde získa potrebné odborné znalosti. To znamená, že pracujete na osvojovaní si odborných znalostí v tej časti aplikácie, ktorá je dôležitá a žiadaná. Pracujete s kolegami a spoločne nájdete najlepšie riešenie, ktoré vytvára hodnotu pre zákazníka.

Mať dobrého nadriadeného je úplnou nutnosťou na to, aby ste boli spokojní v práci a aby sme ako spoločnosť dosiahli svoje spoločné ciele. Aktívne pracujeme na identifikácii a rozvoji budúcich vedúcich pracovníkov v rámci našej vlastnej organizácie. Poznáme mnoho príkladov ľudí, ktorí sa vypracovali do vedúcich rolí pomocou spoločnosti IFS.

Viesť pre nás znamená dosahovať výsledky prostredníctvom druhých. Ak vás toto baví, môžete začať svoj kariérny postup v riadení tým, že prijmete rolu vedúceho projektu. Máme pre vás ako vedúceho pracovníka niekoľko nástrojov, ktoré vám dajú príležitosť uspieť ako vedúci pracovník, ak vezmete na seba zodpovednosť. Aktívne taktiež investujeme do rozvoja vedenia – tak na úrovni jednotlivcov, ako na úrovni tímov.

Zamestnanci spoločnosti IFS aktívne pracujú na pochopení toho, čo si zákazník praje, aby mohli ponúknuť najlepšie možné riešenie. Takže sme všetci obchodníci. Naši predajcovia sú však plne zameraní na budovanie vzťahov so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.

Každý predajca v spoločnosti IFS buď nesie zodpovednosť za poskytovanie príležitostí súčasným zákazníkom zlepšovať alebo rozširovať našu softvérovú stopu v ich spoločnosti, alebo za nachádzanie nových zákazníkov. Z tohto dôvodu sú predajcovia stredom tímu, ktorý sa stará o zákazníka. Funkcia predaja je prirodzená pre zamestnancov, ktorí si prajú pracovať čo najbližšie našim zákazníkom.

Bez ohľadu na to, či šlo o Stredný východ alebo Švédsko, Tor Källström mal vždy osobnú slobodu a potenciál pre rozvoj v spoločnosti IFS. Teraz si tieto skúsenosti rozširuje ako manažér výskumu a vývoja v spoločnosti IFS.

Byť manažérom v skupine s 90 silnými produktmi vyžaduje všestrannosť. Práca Tora Källströma zahŕňa vytvorenie skupiny a osôb, za ktoré nesie zodpovednosť, a taktiež zlepšovanie procesov a spôsobu, akým skupina pracuje.

„Baví ma byť súčasťou tejto organizácie a cítiť veľkú mieru osobnej slobody, zodpovednosti a hrdosti na to, čo robím. Pracujem so skúsenými a kvalifikovanými kolegami v priateľskej atmosfére, kde jeden pomáha druhému.“

Hlavný poradca Kurt Helge Størseth začal pracovať v spoločnosti IFS ako vývojár hneď po absolvovaní vysokej školy. Dnes, po 16 rokoch, je odborníkom spoločnosti v pozícii, ktorá vyžaduje veľké schopnosti adaptácie a výnimočné odborné znalosti.

„Ako odborník musíte byť ,ľudový človek‘ a musíte byť schopný komunikovať so zákazníkmi a kolegami. Ale musíte taktiež vedieť svoju prácu.“

Kurt Helge začal svoju kariéru v spoločnosti IFS v čase, kedy bola kancelária Stavanger v Nórsku úplne nová. Ako hlavný poradca má Kurt v náplni práce najmä budovanie vzťahov so zákazníkmi a logistiku. Nesie zodpovednosť za niektorých najdôležitejších klientov spoločnosti a pracuje s najnovšími technológiami. Podľa Kurta je to veľmi náročné, ale taktiež vzrušujúce.