Toto je spôsob, akým pracujeme

Naši zamestnanci nie sú iba zdroje – sú IFS.

Odo dňa, kedy podpíšete zmluvu, budete súčasťou tímu spoločnosti IFS a rýchlo sa stanete súčasťou našej globálnej siete kolegov, ktorí spolupracujú a zdieľajú znalosti po celom svete.

Naša silná kultúra je založená na kľúčových hodnotách jednoduchosti, profesionality a spoľahlivosti a zahŕňa úprimné prianie pomáhať druhým a podporovať ich. Vám sa dostane podpora formou úvodných programov a prostredníctvom mentorov, ktorí vás prevedú prvými mesiacmi a budú za vami stáť, aby vám poskytli podporu a rady po celý čas vašej kariéry.

A „kariérne možnosti“ neznamenajú iba profesijný vývoj. Základom rozkvitajúcej kariéry je často úspešný rodinný život. Takže robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili rozumnú rovnováhu medzi profesijným a súkromným životom. V spoločnosti IFS sú našimi dvoma hlavnými meradlami úspechu spokojnosť a motivácia zamestnanca.

NÁŠ SĽUB ZAMESTNANCOM

Spoločnosť IFS potrebuje veľmi schopných a veľmi kompetentných zamestnancov – ľudí, ktorí sú otvorení voči zmenám a ktorí chcú zlepšovať spoločnosť IFS aj naše produkty. Koniec koncov sú to práve naši zamestnanci, vďaka ktorým sa odlišujeme.

Aby sme prilákali a udržali si ľudí s charakteristikami, ktoré vyhľadávame, musíme spĺňať určité požiadavky na zamestnávateľa. Nazývame ich naším sľubom hodnôt zamestnancovi – alebo tým, čo vám ako jednému z našich zamestnancov ako spoločnosť sľubujeme. Sľubujeme vám:

  • silnú firemnú kultúru, v ktorej vás bude vidieť a počuť,
  • globálne obchodné príležitosti na rozvoj,
  • produkt, na ktorý môžete byť hrdý.

Silná globálna prítomnosť

Veríme, že je dobré byť nablízku našim zákazníkom. Preto toľko investujeme do silnej globálnej prítomnosti.  Znamená to, že môžeme našim zákazníkom poskytnúť jedinečnú úroveň podpory, nech už podnikajú kdekoľvek.

Našich viac než 2 700 zamestnancov pokrýva celý svet a spolupracuje svojimi schopnosťami a kompetenciami naprieč štátmi aj kontinentmi. Spolupráca s kolegami, zákazníkmi a partnermi z druhej strany sveta je u našich zamestnancov bežná – či už fyzicky, alebo cez web. Máte obrovské príležitosti na rozvoj, či už profesijný, alebo osobnostný.